Nova inversió de 3 milions d’euros públics per rescatar els pàrquings

El culebró de Cerdanyola Aparca entra en la recta final. L’Ajuntament ha acceptat l’absorció de Cerdanyola Aparca per part de Cerdanyola Promocions. L’operació suposarà un cost per la ciutadania de 3 milions d’euros.

cerdanyola aparcaEn el passat plenari es va prestar conformitat a l’operació de fusió de les societats de capital íntegrament públic «Cerdanyola Promocions, SLU» i «Cerdanyola Aparca, SLU», per absorció, sense liquidació, de la segona per part de la primera. Per tal de realitzar aquesta operació, l’Ajuntament haurà de destinar 3.095.000 euros públics en concepte d’aportació societària per a l’extinció avançada dels crèdits garantits amb la hipoteca i altres deutes que ostenta «Cerdanyola Aparca», amb la finalitat que cessi en la situació d’insolvència i en la concurrència de causa de dissolució.

El punt es va presentar al ple amb polèmica, ja que el darrer informe va arribar una hora abans de l’inici del ple, motiu pel qual alguns grups van demanar que el punt quedés sobre la taula, però la votació no va tirar endavant i l’absorció de Cerdanyola Aparca va acabant debatent-se. Escolà va defensar la seva gestió dient que és un tema prou conegut «és un tema que tots i totes hem seguit des de com a mínim, més d’un any».

Un cop començat el debat, l’alcalde va exposar el punt, un punt problemàtic que va heretar de governs anteriors «que van xutar la pilota endavant (…) i aquest govern entomem el problema», deia. Escolà creu que aquesta és la solució menys dolenta pels interessos públics «Cerdanyola Aparca ara mateix té la meitat de deutes d’actius».

Maria Reina (ICV-EUiA), mostrava la seva conformitat amb l’operació perquè «el servei passa a ser 100% públic, garantim el servei d’aparcaments i resolem de forma important la situació econòmica».

Marc Costa (CiU), opinava que aquesta era la millor solució, per davant del concurs de creditors, ja que «l’únic que aportaria el concurs de creditors és que tot allò que l’Ajuntament ha anat pagant durant tots aquests anys ho perdria, perquè s’ho quedarien les entitats acreditaries, sortiria a subhasta i se’l quedarien per un mòdic preu, per tant, l’Ajuntament acabaria perdent».

Per la seva part, Rosendo Calet (PP), posava èmfasi en què hi ha un informe que diu que «Construcciones Toro farà el pagament de la meitat, però no diu res de les condicions de com i quan es farà aquest pagament». A més a més, Calet recordava que els actius de l’empresa estan valorats en 780.000 euros, mentre que el que pagarem són 3.095.000 euros. «Si això és menys lesiu per les arques municipals, que baixi Déu i ho miri», tancava Calet.

La traïció al programa de Compromís

No pagament del deute adquirit a esquenes de la població amb el Consorci del Centre Direccional, Cerdanyola Promocions i Cerdanyola aparca per una pèssima gestió municipal. (Programa de Compromís, 2015)

Quan Compromís va entrar al Govern Municipal en juliol de 2015 es va comprometre en estudiar una solució definitiva a l’empresa més ruïnosa en que participa l’Ajuntament. Aquesta empresa ha anat rebent, durant tots els anys, ampliacions de capital per tal de pagar deutes – no pas per millorar el servei -. Les aportacions de capital públic han estat entregades pel govern del PSC i, més recentment, pel govern de Compromís per Cerdanyola (contradient el que deia quan estava a l’oposició) A més a més, el govern del PSC va haver de desplaçar els ingressos de la zona blava i el servei de grua a l’empresa Cerdanyola Aparca per «maquillar» els números de l’empresa “municipal” que s’ha convertit en un pou sense fons.

Comparteix: