Contacta

La revista digital Cerdanyola Informa està formada per un grup de ciutadanes i ciutadans que entenem la informació com una eina al servei del poble, i hem tingut la necessitat de donar a conéixer aquelles veus i enfocaments que, sovint, no s’escolten o es camuflen.
Alhora, tenim com a objectiu intentar ésser un altaveu d’associacions i col·lectius de Cerdanyola que tinguin la mateixa necessitat, un canal d’informació directe i 100% lliure, sense dependre de cap empresa o ens que pugui condicionar-nos.
creativecommons

Tot el contingut de CerdanyolaInforma.com és lliure per compartir amb finalitats no comercials. Només demanem que ens citeu com a font, amb l’objectiu d’ajudar-nos a fer difusió del nostre mitjà. Si vols utilitzar els nostres continguts amb finalitats directa o indirectament comercials posa’t en contacte amb nosaltres per tal que te n’autoritzem l’ús.

Correu electrònic: cerdanyolainforma@gmail.com

Twitter: @infocerdanyola

Facebook: Cerdanyola Informa