Del compromís per l’Accessiblitat Real 2017 a una Cerdanyola plena de barreres

A finals de l’any 2015 l’Ajuntament es va adherir a la campanya “Accessibilitat Real 2017″. Ara, quatre anys després, podem afirmar que aquell document, que s’havia d’haver complert en 2017, ha quedat en paper mullat: Cerdanyola continua plena de barreres.

mocio2L’any 2015, amb Compromís al capdavant del govern, i amb el suport unànime del plenari, l’Ajuntament de Cerdanyola es va adherir a la campanya “Accessibilitat Real 2017″, una campanya que perseguia la conscienciació ciutadana perquè el passat 4 de desembre de 2017 l’Accessibilitat Universal fos una realitat.

Accessibilitat universal és la condició que han de complir els entorns, instruments, eines i dispositius per ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible.

Segons es recull en el Títol III, CAPÍTOL II d’aquest Reial decret Legislatiu el 4 de desembre de 2017 tots els pobles d’Espanya han de complir amb el concepte d’Accessibilitat Universal, el que es tradueix en una ciutat per tots i totes. En l’actualitat hi ha una absència de mecanismes eficaços per a la vigilància del seu compliment i la insuficiència de mitjans humans i tècnics per a la seva posada en marxa. Això origina que en la pràctica les persones amb discapacitat i/o en situació de dependència no puguin comptar amb tots els recursos necessaris per gaudir d’una vida digna i exercir la plena ciutadania amb els seus drets i responsabilitats.

Amb l’aprovació d’aquest punt, l’Ajuntament de Cerdanyola feia una declaració per aconseguir que el concepte “accessibilitat universal” sigui assimilat i assumit com un principi vital per totes i cadascuna de les persones, entitats privades i Ajuntament amb l’objectiu de simplificar la vida de totes les persones.

La carta d’adhesió a la campanya “Accessibilitat Real 2017″ no només demanava el suport per aconseguir aquest objectiu, sinó que demanava un compromís real per part dels seus col·laboradors que es concretin en polítiques en relació als punts següents:

  • La consecució de l’accessibilitat universal en els entorns, productes i serveis.
  • La formació adequada en matèria d’accessibilitat universal.
  • La sensibilització de la societat en general en matèria d’accessibilitat universal.
  • La no discriminació de les persones amb discapacitat en el seu entorn físic, social i institucional i la consecució de l’exercici de la plena ciutadania.
Comparteix: