Compromís (Guanyem) torna a prometre la municipalització de les escoles bressol després de quatre anys de pròrrogues.

Després de quatre anys de mandat, Compromís no ha aconseguit municipalitzar cap dels serveis que els anteriors governs van deixar en mans privades, els exemples més clars són les escoles bressol, la neteja de les dependències municipals, la neteja viària o l’aigua.

escolaTornen les eleccions i tornen les promeses. Promeses que queden en no res. Promeses que van convèncer a milers de ciutadans que van donar la seva confiança a Escolà per tal que la ciutat visqués un canvi. Promeses que ara, un cop passats els quatre anys, s’han quedat en fum i… les reediten en el nou programa.

Escoles bressol

El nou programa de Guanyem (Compromís per Cerdanyola) promet remunicipalitzar les Escoles Bressol. Un servei que durant aquests quatre anys no ha aconseguit municipalitzar i que ha estat prorrogant amb els agents privats curs rere curs.

La privatització de les escoles bressol s’arrossega des de fa nou anys. El 14 de juliol de 2010 la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el contracte de gestió del servei públic d’escola bressol municipal a les empreses següents:

• Escola Bressol Cordelles: Progress Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL.
• Escola Bressol Montflorit: Serveis Educatius Cavall de Cartro, SL.

Els contractes es van signar amb una durada de cinc cursos acadèmics, a comptar des de l’1 de setembre de 2010 fins al 31 d’agost de 2015, i permetien una pròrroga de cinc cursos acadèmics més.

Un any després, el 29 de juliol del 2011, el govern del PSC va adjudicar el contracte per la concessió de gestió del servei públic de l’Escola Bressol Municipal del barri del Turonet a favor de l’empresa Progress Projectes i Gestió de Serveis Socials, SL, per una durada de quatre cursos acadèmics, a comptar des de l’1 de setembre de 2011 fins al 31 d’agost de 2015, sense cap pròrroga.

El 30 de juliol de 2015, el “Govern del canvi” de Compromís, va prorrogar les privatitzacions per un curs acadèmic, pel període comprès entre l’1 de setembre de 2015 i el 31 d’agost de 2016. A més, el 27 de juliol de 2016 va aprovar una pròrroga per l’Escola Bressol del barri del Turonet per un curs acadèmic, que finalitzarà el 31 d’agost de 2017.

En conseqüència, el 31 d’agost de 2017, van finalitzar tots els contractes formalitzats per a la gestió de les diferents escoles bressol municipals, malgrat que es podria haver obert un nou plantejament per recuperar el servei i municipalitzar-ho, es va tornar a apostar per licitar el servei públic a una empresa privada.

El 31 d’agost de 2017 Carles Escolà, per no acceptar la proposta d’ERC per convocar un ple, va signar un decret d’alcaldia per prorrogar el servei durant un mes més (30 de setembre), per tal d’assegurar que les famílies poguessin tenir aquest servei a l’inici de curs.

Els grups de l’oposició van criticar l’actuació política de Compromís. La regidora de CiU Encarna Linares lamentava que «el procés de licitació no ha estat ben estudiar i podria tenir problemes d’execució». Iñigo Enterria, d’ERC, va anunciar la seva abstenció i va tornar a denunciar la temeritat amb la qual es portava aquest punt a l’ordre del dia: «imagineu que es vota en contra: hauríem de reconèixer que hi ha hagut una empresa que durant aquest mes ha prestat un servei i algú li hauria de pagar».

Enterria va recordar que al juliol ERC va plantejar la possibilitat de fer aquesta pròrroga en un ple, però l’alcalde va decidir «tirar pel dret i fer aquest decret» i ara «vol que la resta avalem la seva mala decisió». Enterria lamentava la manca de confiança, entesa i diàleg amb l’alcalde.

Una nova pròrroga d’un curs escolar

Un cop finalitzat aquest període d’un mes, el servei d’escoles bressol de Montflorit i Cordelles ha tornat a prorrogar-se durant un curs escolar més. Maurici Jaumandreu (Compromís) es va mostrar poc satisfet per portar una nova prorroga, però anunciava que es van trobar en «una situació que no desitjaven». Jaumandreu va recordar que el mes d’abril va haver-hi una discussió important sobre com s’havia de procedir per plantejar la nova licitació. Aquest problema es va traslladar al mes de juliol, quan des de la mesa de contractació «van haver de reunir-nos per parlar de l’oferta econòmica de l’única empresa que va quedar, vam demanar que comparegués aquesta empresa a la mesa de contractació per poder-nos fer certs aclariments que no quedaven en resolts en l’informe econòmic que teníem per part dels serveis econòmics de la casa i en aquest moment es va posar de manifest que hi havia diversos dubtes interpretatius raonables en relació amb el plec d’aquesta concessió». Amb aquest panorama, Jaumandreu reconeix que «difícilment podíem continuar endavant i ens trobàvem a mitjan juliol, a un mes i mig de l’inici del següent curs i ens vam trobar que teníem el deure de tornar a portar a ple una nova prorroga per tal de poder garantir la prestació del servei».
Maria Reina (ICV-EUiA) va mostrar-se crítica perquè el govern de Compromís ja ha realitzat tres pròrrogues d’aquest servei, «la gestió en l’àmbit polític és molt poc defensable, estem parlant d’un servei de gran importància», alhora que es preguntava si es faria una quarta prorroga o arribaria la remunicipalització.

En aquest sentit, Enterria va demanar a Elvi Vila què és el que s’ha fet durant aquests anys al Govern, si realment ha estudiat la possibilitat de remunicipaltizar, ja que «no hem vist cap paper».

Juliol de 2018: nova pròrroga

En el ple de juliol de 2018 el plenari va aprovar per unanimitat la pròrroga d’un curs més de la privatització de les escoles bressol municipals.
Les despeses que suposaran per l’Ajuntament aquesta nova prorroga seran d’1.466.591 euros (EBM Montflorit), 1.820.346 euros (EBM Turonet) i 1.828.195 euros (EBM Cordelles), sumant un total de 5.115.133 euros.

Les pròrrogues forçoses ens han suposat unes despeses de 289.146 € en danys i perjudicis

L’empresa Progess, projectes i gestió de serveis socials, SL ha estat prestant el servei públic de l’escola bressol Cordelles des de l’1 de setembre de 2015 a partir de “pròrrogues forçoses”, i és per aquest motiu que l’Ajuntament hi ha hagut d’indemnitzar-la per danys i perjudicis. La indemnització ha tingut un cost per a tota la ciutadania de 289.146 €.

Empreses “poc socials”

Les empreses Cavall de Cartró i Progess han demanat a l’Ajuntament la quantitat íntegra de la tarifació social. En total, l’Ajuntament va aprovar un ingrés de 60.369 € per a Progess (Escola Bressol Cordelles) i de 17.732 € per a Cavall de Cartró (Escola Bressol Montflorit).
Mentre que els beneficis d’aquestes empreses augmenten, l’Ajuntament no exigeix en cap clàusula que assumeixin cap percentatge de responsabilitat social i ajudar a les famílies més necessitades.

Canvis de direcció a les portes de les eleccions

Amb la proximitat de les eleccions, Compromís està tornant a fer bandera de la remunicipalització de les escoles bressol. El passat ple d’abril Elvi Vila va dir que “la voluntat d’aquest govern ha estat, és i serà la municipalització de les escoles bressol, ja que amb ella es podran gestionar millor els temes pendents”. Malgrat tot, com s’ha comentat abans, han tingut quatre anys per municipalitzar-les i l’únic que han fet són prorrogues amb les empreses privades.

Comparteix: