Inclinació per sobre de la permesa

Inclinació per sobre de la permesa