L’Associació Funcional valora les obres de Passeig del Riu Sec

Les obres del Passeig del Riu Sec, realitzades pel govern del PSC-ICV-EUiA i presentades pels matexos impulsors com “un espai públic per a la ciutat i 100% accessible per a tothom”, rep les crítiques de l’Associació Funcional (AF).

Encara que qualsevol obra que es destini a millorar la comunicació entre barris i veïns és per si mateixa positiva, l’Associació Funcional considera que el seu impacte és més significatiu quan en la seva planificació s’ha tingut en compte als veïns i veïnes, les institucions, i escoles que faran ús , transitaran diàriament i viuran o conviuran al voltant d’aquesta àrea on es vol intervenir. “D’aquesta manera, és com els ciutadans podem sentir els carrers i els espais públics nostres, al sentir-nos partícips de la planificació de l’espai que utilitzem tots i totes” – comenten des de l’Associació. Parlar d’una ciutat inclusiva és parlar d’un espai on s’han tingut en compte les opinions i les característiques de tots i totes en processos oberts i inclusius, és així quan els ciutadans i ciutadanes podem gaudir del dret a la ciutat amb plena autonomia.

Les obres, tot i que l’AF considera que van ser creades amb la millor de les voluntat, no compleixen aquests fins. Per exemple, no s’ha tingut en compte les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda. És el cas de l’Escola La Sínia en què es va edificar una sortida emergència amb esglaons i rematada amb un acabat de metall que fa les funcions de guillotina, és a dir, sense preveure una via de sortida per a persones, nens i nenes amb mobilitat reduïda , una sortida d’emergència feta per a tots i totes, i 100% accessible.

D’altra banda, el carrer del Riu Sec on acaba aquest passeig i que és part de l’obra, no compta amb la utilització de paviments tàctils per assenyalar a les persones invidents en quina part del carrer es troben i no acabin al mig de la carretera. A més d’haver omplert les dues voreres de mobiliari urbà convertint aquests, en alguns casos, en una barrera per als transeünts. La part d’aquest carrer que dóna pas a la Plaça d’Adam i Eva, compta amb amb una inclinació per sobre de la permesa per a persones que són usuàries de cadires de rodes manuals.

Que l’anterior equip de govern parlin d’un espai 100% accessible considerem com a mínim que no és correcte, cal fer millores en aquest tram com en molts llocs d’uns carrers que han estat hostils per a les persones amb mobilitat reduïda. Pot arribar a ser increïble la lectura que es pot arribar a tenir de carrers quan una persona que no té cap tipus de problema d’accés acompanya una persona amb diversitat funcional. L’espai es transforma, les voltes que es poden arribar a donar per inclinacions o esglaons inadmissibles o il·legibles poden ser desafavorides i són al cap ia la fi discriminatòries, redueixen a res la igualtat, per tant no són accessibles.

Aquesta és part de la lluita de l’Associació Funcional, on la primera pedra poden ser unes estructures pensades amb un disseny per a totes. On les persones poden ser veritablement autònomes, però les coses no s’acaben aquí, l’espai és només un dels nostres espais de lluita, l’estigmatització, la discriminació a tots el àmbits socials: el treball, la família, la sexualitat són part de la nostra lluita quan siguem persones autònomes i independents doncs si que podrem parlar d’accessibilitat universal.

En definitiva, des de l’Associació Funcional per la Integració Social pensen que per poder qualificar una obra nova com 100% accessible i per a tothom, ens queda molta pedagogia a fer.

Comparteix: