El poliesportiu Can Xarau continua avançant per millorar les instal·lacions

Després de l’aprovació inicial al ple de febrer, el passat ple de juny va aprovar provisionalment – amb l’abstenció del PSC –  la modificació del pla general metropolità al voltant de la zona esportiva Can Xarau. Buenaño va aprofitar per preguntar sobre el ZEM Riu Sec i el govern no li va respondre.

Piscina-i-Gimnas-Can-Xarau-corregida-2El poliesportiu Can Xarau veurà en els mesos vinents millores parcials en les seves instal·lacions. Per una banda se substituirà la coberta del poliesportiu, pressupostades per contracte en 1.429.346,49 €. Per altra banda, també es condicionarà el soterrani del pavelló de Can Xarau per albergar una seu d’entitats i el bar-cafeteria, pressupostades per contracte en 189.753,43 €.

El camí del nou Can Xarau

El nou Can Xarau s’inicia amb aquestes obres parcials citades anteriorment, però el camí serà més llarg, i és que la instal·lació, gràcies a l’aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità (PGM), pot viure una ampliació en els anys vinents.

Una part de la Zona Esportiva Municipal (ZEM) de Can Xarau està qualificada de zona verda. Això impedeix adaptar i millorar les instal·lacions, motiu pel qual el Govern Municipal va aconseguir aprovar al darrer ple de juny un punt per aprovar provisionalment la modificació del PGM i aconseguir, d’aquesta manera, fer les inversions necessàries per donar resposta a les necessitats esportives de Cerdanyola.

En data 26 de març de 2013, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va aprovar la modificació puntual a l’àmbit discontinu de Can Xarau, i la Bòbila a fi i efecte de traslladar el camp de Futbol de Can Xarau a un altre àmbit. Amb l’aprovació definitiva d’aquesta figura de planejament es permetia realitzar una reordenació de l’illa de Can Xarau i crear un nou centre d’atracció, reestructurant i substituint parcialment els equipaments esportius de l’illa per altres de caràcter cultural, i, a més, la creació de zones verdes.
L’objecte de la modificació puntual del PGM és el d’adequar la qualificació dels sistemes d’equipaments esportius, espais lliures i vialitat a la seva configuració actual. Així es permetrà acabar la urbanització de l’espai lliure existent i s’afavorirà la reutilització i la rehabilitació de les edificacions dels equipaments existents.

PP i ERC també van votar favorablement

En el ple de febrer el PP i ERC van votar en contra perquè la proposta presentada tenia informes desfavorables de secretaria. Ara, en aquesta segona presentació, el document presenta tots els informes favorables i els dos partits han canviat el vot a favorable. A més a més, Buenaño (PP) agraïa que l’expedient estava més complet. Per la seva banda, Enterria (ERC) també es mostrava a favor de l’aprovació però lamentava que el Govern no hagués fomentat la participació per elaborar aquesta modificació.

El silenci del Govern respecte al ZEM Riu Sec

Buenaño va aprofitar el punt per preguntar sobre la zona esportiva municipal Riu Sec, un espai esportiu que va costar 926.835 euros i es troben en estat d’abandonament sense que s’hagin inaugurat. Buenaño remarcava que, segons els especialistes, tornar a posar aquesta zona en funcionament ens costarà a tots i a totes entre 300.000 i 400.000 euros. El portaveu popular va preguntar al Govern que què pensava fer amb aquestes instal·lacions, però el govern va respondre amb silenci.

Comparteix: