El Consell Comarcal i la Universitat Autònoma de Barcelona signen un acord per impulsar la recerca i la innovació

El Consell Comarcal ha signat recentment un conveni marc amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en matèria de recerca, innovació i desenvolupament d’estratègies territorials en l’àmbit comarcal.

seu del consell comarcal 2017Els objectius del conveni són planificar i desenvolupar iniciatives de recerca, formació i innovació conjuntes, així com col·laborar amb altres agents del sistema de recerca del territori o el foment d’intercanvi d’experiències, entre d’altres.

Aquest acord segueix les línies del Programa d’Actuació Comarcal 2016-2020, un instrument per a l’acció política i tècnica del Consell Comarcal i dels consorcis adscrits que vol posar èmfasi en les preocupacions i demandes que des dels ens locals es determinin com a elements comuns de les polítiques supralocals i comarcals.

En el marc d’aquest conveni s’estudiaran possibles col·laboracions entre els dos ens per tal d’incidir en les línies de treball del Consell Comarcal. L’acord és un primer pas per a futures actuacions conjuntes.

Comparteix: