L’AMB farà enquestes de satisfacció a les persones usuàries del Parc del Turonet

Les entrevistes seran presencials i recolliran aspectes com els hàbits d’ús, les opinions i les valoracions de la gestió i l’estat del parc.

DCIM101MEDIAL’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) ha posat en marxa el treball de camp de l’edició 2019 de l’enquesta de satisfacció de les persones usuàries de la xarxa de parcs metropolitans, entre ells el Parc del Turonet de Cerdanyola del Vallès. Aquests estudis tenen una freqüència bianual i la primera edició va tenir lloc l’any 2006.

L’estudi, encarregat per l’AMB a l’IERMB (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona), inclou la realització de 5.600 entrevistes presencials repartides entre 46 parcs metropolitans. La metodologia és la mateixa que en edicions anteriors: es faran entre 100 i 150 enquestes per parc, en funció de les dades d’afluència facilitades per l’AMB.

Mitjançant un qüestionari es determinarà el perfil dels visitants dels parcs, quins són els seus hàbits d’ús, la seva opinió i la valoració que fan sobre diferents aspectes de la gestió i l’estat dels parcs metropolitans. Aquesta informació servirà per augmentar el coneixement que tenim de la nostra realitat metropolitana per tal de planificar millor la gestió d’aquests espais públics.

A la darrera edició de l’estudi, any 2017, la qualitat percebuda pe les persones usuàries va tenir una nota de 7,6 punts sobre 10. La tranquil·litat, la proximitat, el disseny, la jardineria, l’ambient i el mobiliari urbà van ser els aspectes més ben valorats de la xarxa de parcs

Comparteix: