Ampliació de les instal·lacions del centre d’atenció precoç a la infància DAPSI

La Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola-Montcada-Ripollet ha cedit la segona planta a l’edifici.

dapsiEl Servei d’Atenció Precoç a la Infància (DAPSI), ubicat a l’avinguda de la Creu Roja, 35 de Cerdanyola del Vallès, compta amb més espai després que la Mancomunitat hagi cedit la segona planta de l’edifici. Aquest nou espai, que se suma al de la tercera planta, que ja ocupaven, ha permès guanyar sis sales d’atenció als infants i les seves famílies i una nova sala de reunions per a les treballadores.

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Dapsi Cerdanyola SCCL, que és la cooperativa que gestiona el servei, s’ha fet càrrec dels treballs de pintura i paviment i de la compra de nou mobiliari. Amb aquesta ampliació, els espais d’atenció als infants i les seves famílies han millorat notablement, ja que l’augment del nombre de sales ha permès una redistribució dels espais i aquests han guanyat en capacitat i confort. Això comporta implícitament una millora en el benestar dels professionals que hi treballen, ja que ara disposen d’una sala de treball per cadascun d’ells (fins ara les compartien), a més d’una nova sala de reunions i espai de descans. Aquesta millora reverteix en el seu benestar i té un impacte directe en l’atenció a les persones usuàries del centre.

Atenció a infants de 0 a 6 anys
El servei d’atenció precoç DAPSI Cerdanyola atén als nens de 0 a 6 anys de les poblacions de Cerdanyola i Ripollet que presenten dificultats en el seu desenvolupament o es troben amb risc de patir-les. El servei es presta a través de la cooperativa DAPSI SCCL i compta amb el suport dels Ajuntaments de Cerdanyola del Vallès i Ripollet, que els proporcionen la infraestructura de local per a l’atenció. La planificació de la intervenció en cada cas inclou les necessitats de l’infant, així com de la seva família i la resta d’àmbits, com ara l’escolar i social.

Comparteix: