Segona ronda del programa de detecció precoç del càncer de còlon a la ciutat

El programa està adreçat a la població de 50 a 59 anys, que és convidada per carta a fer-se una prova senzilla i gratuïta per detectar un càncer o una lesió precancerosa de còlon i recte.

iSabadell

iSabadell

L’Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer (OTC) del Parc Taulí, que coordina el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte del Departament de Salut a tot el Vallès Occidental, ha iniciat la segona ronda del programa per a tots els municipis de la comarca, entre ells Cerdanyola del Vallès.

El programa, consisteix, cada dos anys, a fer-se una prova senzilla i gratuïta per detectar si les deposicions contenen sang que no es veu a simple vista. Les persones d’entre 50 i 59 anys rebran al seu domicili una carta, juntament amb un tríptic informatiu i un llistat de farmàcies de la seva zona.

Des de l’OTC s’espera incrementar la participació en el programa després que en la primera ronda (2017) del mateix participés un 40% de la població a qui anava destinat.

El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. Els programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i augmenta les possibilitats de curació.

Comparteix: