El govern de Carles Escolà camina en direcció contrària als models de gestió de residus de tota Europa i del seu propi programa electoral

ERC denuncia en un comunicat que l’alcalde Carles Escolà “ha preferit pactar amb el PSC i CiU i dur una proposta al ple que hipoteca econòmicament el proper mandat”.

cespaLes administracions han emprès un camí cap una major eficiència per reduir la generació de residus municipals i augmentar els nivells de recollida selectiva. En canvi el govern de Cerdanyola del Vallès va en sentit contrari: no hi ha cap canvi de model; no es fa cap millora en la recollida, ni en la prevenció de generar més residus; no es fa una veritable recollida comercial de residus, en especial de cartró; es parla de comportaments incívics, però no es fa cap acció per evitar-los ni sancionar-los; no es fan campanyes d’informació, conscienciació i participació ciutadana. Així, per exemple, si abans a la proposta del govern hi figurava un educador informador ambiental, ara ni tan sols apareix.

El nou contracte respon a una sola lògica: hi ha més residus al carrer, molts d’ells deguts a comportaments incívics, per la qual cosa s’ha de procedir a pagar més serveis a l’empresa concessionària per a que retiri aquests residus. No hi ha model lògic que des d’un punt de vista ambiental sustenti aquesta proposta, simplement un augment de serveis d’un contracte que s’ha quedat antiquat, que no respon a les necessitats de la ciutat i que tampoc mira cap el futur, ni a les obligacions que hem de complir. Tot això amb un increment del preu del contracte, de tal forma que gairebé pagarem 2 milions d’euros més dels que ja paguem els propers dos anys.

No podem oblidar que actualment les factures del contractista es paguen sense poder comprovar els serveis efectivament prestats segons contracte, i no sembla una prioritat de l’actual govern dotar al servei municipal de personal suficient per a dur a terme el control necessari i obligat per llei. Ningú no ens pot assegurar que les queixes veïnals de manca de neteja o de recollida de residus es degui a incompliments del contractista, perquè des del govern municipal no hi ha cap voluntat de verificar la certesa i realitat de les factures que es passen a cobrament.

Des d’ERC recorden que el Sr Carles Escolà es va presentar a les eleccions amb un programa electoral en el que taxativament preveia “revisar acuradament els contractes de les concessions vigents per tal de detectar incompliments i males praxis per part de les empreses concessionàries i remunicipalitzar aquests serveis en cas d’incompliments”, de tal forma que valoraven crear un departament o oficina a aquest efecte. Va ser la segona força més votada, i va ser escollit alcalde amb els nostres vots, junt amb els d’altres partits, fent confiança a aquesta promesa. Així mateix, pel que fa a residus, el programa electoral pel qual va obtenir 4.606 vots a les eleccions i 14 vots dels càrrecs electes de l’ajuntament, preveia fomentar polítiques de residu zero, instaurar la recollida porta a porta de forma progressiva per barris, fer campanyes informatives i crear un pla integral per a la reducció, aprofitament i tractament complet dels residus urbans. L’engany a l’electorat i als regidors que vam creure que el seu programa i les seves declaracions públiques eren arguments necessaris per a ser alcalde, és més que evident.

Des d’ERC es van oferir a treballar amb el govern municipal i a consensuar un nou contracte de neteja i recollida de residus amb les següents propostes:

• Dotar prèviament els serveis d’inspecció i personal administratiu necessari per fiscalitzar si realment s’està complint el contracte actual tenint en compte també el previsible augment de la càrrega de treball derivat de la ampliació del contracte.
• L’augment dels serveis prestats per la contractista no ha de ser una pujada encoberta del sou que amb tota legitimitat reclamen els treballadors, augment que li correspon negociar a l’empresa concessionària amb càrrec al seu important benefici industrial i no als nostres impostos.
• Incorporar proves pilot i millores adreçades a augmentar la recollida selectiva del 36% actual al 50%, com a mínim, que cal assolir abans de dos anys.
• Iniciar els treballs necessaris i les negociacions per poder licitar un nou contracte de neteja abans del venciment de l’actual, d’acord amb l’estratègia de residu zero.

El govern del Sr. Escolà ha preferit pactar amb el PSC i CIU i dur una proposta a ple que hipoteca econòmicament el proper mandat, no soluciona els veritables problemes de neteja viària i recollida de residus, que va en contra de tots els postulats, promeses i polítiques d’esquerres que van permetre-li aconseguir l’alcaldia, amb un veritable frau i engany a tots els que en un moment li vam fer confiança.

Comparteix: