Som Alternativa mostra el seu desacord amb la política d’habitatge a Cerdanyola

Som Alternativa està en desacord amb la “deficitària” política d’habitatge que està portant l’Ajuntament i les administracions superiors, especialment en els casos d’emergència social.

Barri de Les FontetesSom Alternativa té coneixement de massa casos en els que persones en situació de risc o persones amb menors a càrrec, inclús amb problemes de salut, no estan essent degudament atesos amb les més variades excuses per part de serveis socials i el servei d’habitatge. En alguns casos fins i tot ens consta que s’ha respost als afectats que no es podria fer res fins que no es veiesin literalment al carrer.

Des de Som Alternativa Cerdanyola no ignoren les limitacions que un Ajuntament té per fer front a aquesta situació, ara be, no volem deixar d’assenyalar dos dèficits que observem en l’actuació aquests darrers anys a Cerdanyola:

  1. Que l’Ajuntament i l’Institut Català del Sól han tingut i tenen a Cerdanyola vivendes de lloguer social que estan buides.
  2. Que no s’ha fet cap promoció d’habitatge públic en els darrers anys.

Som Alternativa considera que, en la situació actual, és imprescindible promoure la construcció de vivendes de lloguer social al poble i l’ampliació del parc de viviendes per fer front a les emergències socials.

Comparteix: