Un estudi de la UAB alerta que més de la meitat dels joves tenen por de perdre la seva llar

La inseguretat residencial ha augmentat 13 punts a Espanya entre el 2011 i el 2016 entre les llars joves (menors de 45 anys) i és del 53,9%,  i del 38,3% en el conjunt de la població, segons un estudi del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB. La principal causa és l’augment del lloguer en un context de manca de regulació i protecció dels inquilins.

Imatge: ar47.net

Imatge: ar47.net

Un estudi del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB (CED-UAB) que avui es publica a la revista Perspectives Demogràfiques analitza la inseguretat residencial i conclou que, després de la crisi econòmica, la inseguretat residencial segueix augmentant a Espanya: més de la meitat de les llars encapçalades per menors de 45 anys tenen por de perdre el seu habitatge a curt termini.

El 42% de les llars formades per joves ja viuen de lloguer de mercat, l’opció més insegura de totes per a un col·lectiu marcat per la precarietat laboral. “La inseguretat residencial és una de les principals dimensions de la inseguretat vital, per la qual cosa és urgent prendre mesures per controlar-la”, alerta l’estudi que signa l’investigador Juan Antonio Módenes.

Moltes llars se senten insegures sobre si podran seguir residint en els seus habitatges a curt termini per no poder pagar-la a Espanya. Aquest risc percebut és molt més gran a les llars joves i en les llars que viuen en lloguer.

L’estudi analitza dades del creixement recent del lloguer obtinguts de l’Encuesta de Condiciones de Vida (de l’Instituto Nacional de Estadística) i de la inseguretat residencial percebuda de l’enquesta European Quality of Life Survey 2016 (de l’institut europeu Eurofound).

Entre 2011 i 2016, la inseguretat residencial ha crescut del 24,9% al 38,3%, mentre que a Europa ha crescut del 21,1% al 24,15%. Entre la població jove -menors de 45 anys- la inseguretat és més gran: ha crescut del 39,7% al 53,9%, molt per sobre de la mitjana europea, que hom ha fet del 29,4% al 32,7%.
L’estudi -titulat “L’insostenible augment de la inseguretat residencial a Espanya” - analitza, a més a més de com ha anat augmentant el lloguer entre les llars joves, també analitza com en paral·lel ha augmentat la precarietat laboral i social de les llars joves: episodis d’atur i contractes temporals són normals entre les llars joves que han d’accedir a un habitatge.
Com a resultat, si a aquestes llars més joves se’ls pregunta sobre la seva percepció d’inseguretat residencial, expressada com el risc percebut de perdre el seu habitatge a curt termini per no poder pagar-la, emergeix una alta inseguretat, força més gran a Espanya que la Unió Europea.

L’estudi identifica el lloguer de mercat com el principal focus d’inseguretat residencial dels joves i d’heterogeneïtat respecte al total de la Unió Europea. S’ha comparat la inseguretat residencial dels joves en lloguer amb la resta de països europeus: Espanya, 83%; UE, 49%; Alemanya, el 29%; França, 59%; Itàlia, el 78%; Regne Unit, 33%), en tots ells és més gran que la de la resta de tinences, i només Itàlia s’acosta al nivell d’Espanya (tot i que a Itàlia el lloguer segueix sent una opció minoritària).

La bombolla residencial
L’estudi mostra que la inseguretat residencial ja no es limita a les llars més vulnerables social o laboralment. Per això, l’autor, Juan Antonio Módenes, investigador del CED-UAB i del Departament de Geografia de la UAB, afirma que “tot i que la inseguretat és més gran entre les llars més vulnerables, el risc de perdre l’habitatge també és molt freqüent en la resta de llars, de manera que ja té caràcter transversal “.

L’autor mostra, d’una banda, la pràctica identitat entre vulnerabilitat, lloguer i inseguretat residencial. Un 64% de les llars joves en risc de pobresa o exclusió viuen de lloguer de mercat i d’aquests més del 90% perceben inseguretat residencial.
D’altra banda, encara que la propietat amb hipoteca encara és majoritària entre les llars joves no vulnerables, un 33% ja viuen de lloguer i d’aquests un 72% senten inseguretat residencial. L’auge recent del lloguer de mercat ha facilitat l’increment de la inseguretat residencial, donades les condicions negatives dels contractes, la durada i la manca de control de la variació de preus en àmbits de forta demanda. Per això l’autor parla d ‘ “una veritable bombolla d’inseguretat residencial a Espanya, especialment entre els joves, que no disposen d’alternatives efectives”.
L’estudi finalitza exposant les novetats recents en la regulació del mercat del lloguer, que poden ajudar a punxar aquesta “bombolla d’inseguretat”: augmentar la durada dels contractes, regular els desnonaments de llars vulnerables i la necessitat d’establir controls de preus.
ARTICLE DE REFERÈNCIA: Perspectives Demogràfiques: “L’insostenible augment de la inseguretat residencial a Espanya”. Juan Antonio Módenes. Gener 2019.
Comparteix: