Continua augmentant el nivell d’anglès dels alumnes que entren a la universitat

Els alumnes que ingressen per primer cop a la UAB i acrediten el nivell B2.2 d’anglès augmenta del 8% al 48% en set anys, segons els resultats de les proves de nivell que fa la UAB als estudiants de primer curs.

Imatge: uab.cat

Imatge: uab.cat

L’informe sobre les proves de nivell d’idiomes de la UAB analitza els resultats del curs 2018-2019 i els compara amb els set cursos que la UAB fa que està fent aquestes proves. Aquestes proves, que són voluntàries i gratuïtes per l’alumnat, les han fet aquest curs 3.727 estudiants, el que representa el 54,42% de l’alumnat de nou ingrés a la UAB.

La tendència durant els darrers set anys en què s’ha fet la prova de nivell d’anglès d’alumnat de nou ingrés a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) mostra que continua l’increment del percentatge de persones que poden acreditar com a mínim el nivell B2.2, que passa d’un 8,38% el curs 2010-2011 al 48,85% el curs 2018-2019.  Aquest és el nivell mínim necessari per poder comunicar-se satisfactòriament tant en l’àmbit acadèmic com en l’àmbit professional -d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües-. Tot i que aquesta progressiva millora del nivell d’anglès dels darrers anys, encara resta un 51,15% d’alumnat nou que no arriba a aquest nivell, al B2.2.

Globalment els resultats indiquen que la majoria d’alumnes que han fet la prova de nivell d’anglès, és a dir, el 82,35% tenen un nivell B1 o superior (un 2% més que l’any passat). Els resultats mostren com el nombre d’alumnes va disminuint als nivells inferiors (A1, A2 i B1) i com cada any va pujant els nivells superiors (B2.1, B2.2, C1.1 i C1.2).

A més de l’anglès (que és la prova que fan el 94,88% d’estudiants que s’hi presenten), la UAB també ofereix aquesta prova per als idiomes alemany, francès i italià, tot i que són molts pocs els estudiants que la fan. Segons les dades de la Secretaria d’Universitats i Recerca, a les PAU del 2018 el 94,88% d’estudiants es van presentar a l’examen d’anglès, l’1,33% al de francès, el 0,34% al d’alemany i el 0,10% al d’italià.

La participació ha estat desigual entre els 13 centres o facultats de la UAB (tot i que ha augmentat la participació respecte l’any passat en tots ells). Així, les facultats on s’hi han presentat més del 65% de l’alumnat de primer curs han estat la Facultat de Veterinària, la de Biociències, la de Ciències de la Comunicació, la de Ciències Polítiques i Sociologia, l’Escola d’Enginyeria, la Facultat d’Economia i Empresa i la Facultat de Ciències de l’Educació.

Comparteix: