L’Ajuntament incrementa el seu parc d’habitatge social

La ciutat ha comprat un pis d’una entitat bancària per la fórmula del tanteig i retracte. Properament en comprarà dos mes.

Barri de Les FontetesUna de les prioritats del mandat actual ha estat l’impuls de les polítiques d’habitatge, fixant com a un dels objectius l’ampliació del parc d’habitatges per tal destinar-los a habitatges d’emergència social.

La compra de l’habitatge és la primera de les previstes de manera imminent, ja que s’enllesteixen els detalls notarials per procedir a l’adquisició de dos habitatges més mitjançant la mateixa fórmula.

Cerdanyola del Vallès és un municipi declarat com de demanda residencial forta i acreditada. L’Ajuntament amb la finalitat d’augmentar el parc públic d’habitatge i facilitar l’accés a l’habitatge als seus ciutadans ha exercit el seu dret de tanteig i retracte.

Dret de tanteig i retracte

El Decret llei 1/2015, 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització d’habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, estableix un dret de tanteig i retracte, a favor de l’Administració de la Generalitat, els municipis i altres entitats, d’habitatges ubicats en municipis de demanda residencial forta i acreditada i que garanteix que l’Administració pública pugui beneficiar-se dels baixos preus d’aquestes transaccions per incrementar el seu parc d’habitatge social.

Tant aquest habitatge com els que es preveu adquirir de manera imminent, propietat d’entitats financeres, es destinaran a habitatge d’emergència social amb la finalitat de garantir l’accés a un habitatge digne a aquelles persones o unitats familiars en risc d’exclusió social residencial o emergència social.

Comparteix: