Calendari de pagament de les taxes i els impostos municipals per al 2019

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès fa públic el calendari de pagaments de les taxes i impostos municipals per l’any 2019

calendarifiscal2019En el quadre adjunt inclou els impostos més destacats que afecten a la ciutadania i el període de pagament de cada tribut. La gestió del cobrament dels tributs la du a terme l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. L’Impost de Béns Immobles Urbans es pot pagar en quatre pagaments fraccionats. La resta de tributs es paguen en un únic rebut.

Per a consultar la pàgina de l’ORGT dedicada a Cerdanyola del Vallès i on hi trobareu els terminis de pagament per a tots els tributs locals, punxeu aquí.

L’Oficina Gestora de l’ORGT a Cerdanyola del Vallès és al carrer d’Altimira, 48, 1r C  Tel. 934 729 170. Horari: de 8.30 a 14 h. Email: orgt.cerdanyola@diba.cat

L’atenció telefònica al contribuent es fa al telèfon 932 029 802, De dilluns a divendres, de 8:15 a 14:15h i dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15h.


Calendari fiscal a la pàgina de l’ORGT

Sol·licitud de cita prèvia

Comparteix: