S’aprova la moció d’ERC per enllaçar totes les estacions ferroviàries de la ciutat

El plenari aprova la moció d’ERC per enllaçar totes les estacions ferroviàries de la ciutat. Aquesta nova línia de transport públic permetria enllaçar Cerdanyola amb Bellaterra, passant pel Parc Tecnològic, el Parc de l’Alba i la UAB.

29297ERC va presentar una moció al ple de novembre instant el govern municipal a crear una taula de treball amb l’AMB, la Diputació de Barcelona, la UAB, el Consorci del Centre Direccional i el Parc Tecnològic del Vallès per tal de dissenyar, finançar i implementar una línia de transport públic integrat que enllaci les quatre estacions ferroviàries del municipi  (Cerdanyola-Ripollet de RENFE, Cerdanyola Universitat de RENFE, UAB de FGC i Bellaterra de FGC).

Acords aprovats:

Primer. Instar el govern municipal a crear una taula de treball amb l’AMB, la Diputació de Barcelona, la UAB, el Consorci del Centre Direccional i el Parc Tecnològic delVallès, amb l’assessorament tècnic que sigui necessari per tal de dissenyar, finançar i implementar una línia de transport públic integrat que enllaci les estacions ferroviàries del municipi passant pels pols generadors de mobilitat clau de la ciutat.

Segon. Preveure en els treballs la escalabilitat del projecte i les reserves d’espai necessàries per tal de que, a mida que vagi assolint la demanda potencial que té, pugui anar ampliant capacitats i freqüències. Així un projecte que pugui néixer a partir de la llançadora actual es consolidi com una línia d’autobús regular, pugui augmentar freqüències i capacitats segons la demanda, es pugui dotar progressivament de prioritats
semafòriques i carrils reservats on sigui necessari, i evolucionar fins a implementar el projecte del TramVallès quan la demanda ho aconselli.
Tercer. Convocar el Consell de Mobilitat per recollir les aportacions que es puguin fer a aquest projecte així com informar-lo dels progressos que s’aconsegueixin per tal que la nova línia de transport sigui el més eficaç possible a efectes de mobilitat.
Quart. Estudiar un paquet de mesures complementàries d’informació i promoció de la ciutat per tal d’aprofitar la nova línia per afavorir la relació entre Cerdanyola i la UAB així com amb els altres centres generadors de mobilitat com el Centre Direccional o el Parc Tecnològic. Una millor connectivitat entre aquests pols ha de poder afavorir interessos locals com la restauració, el comerç, l’activitat cultural i qualsevol activitat que pugui aprofitar-ne les sinergies.
Cinquè. Garantir que aquesta línia solucioni les necessitats específiques de connectivitat amb transport públic de Bellaterra amb el nucli de Cerdanyola, més enllà de l’augment de destins i connexions possibles que els suposaria.
Sisè. Comunicar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consorci del Centre Direccional, i el Parc Tecnològic del Vallès.
Comparteix: