Debat sobre quin ha de ser el model d’Esport Escolar de la ciutat

La III Jornada Esport escolar i Educació 360 ha comptat amb la presència d’entitats del món de l’educació i l’esport.

extaescolarsCerdanyola del Vallès ha iniciat un procés per debatre quin ha de ser el seu esport escolar. A partir d’una reunió en el marc de la iniciativa Educació 360 i amb la participació de les entitats esportives i educatives, s’inicia el procés que treballa en quatre línies: Treballar els valors de l’esport escolar, les Relacions entre les entitats i les famílies a través del model d’esport escolar, Veure l’estat de les infrastructures – escoles i equipaments esportius – i treballar amb les persones que es dediquen a l’esport escolar, com ara monitores i monitors, veien quina és la seva formació, com es pot millorar, etcètera.

En un acte celebrat al Museu d’Art de Cerdanyola i presidit per la regidora d’Esports, Laura Benseny, es va parlar de quin model d’esport escolar es vol per la ciutat. Es van presentar tres experiències. L’actual de la ciutat, a través de la conferència El model d’Esport Escolar al municipi de Cerdanyola del Vallès, a càrrec de Paco Rubio, tècnic d’Esports Municipal de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. I els models de Sant Cugat del Vallès, presentat per Xavi Requeno, gerent de l’oficina d’Esports Escolar de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, sota el títol de El model d’Esport Escolar al municipi de Sant Cugat del Vallès i el de Sabadell, a càrrec de Sònia Rallo, Secretària Tècnica del Consell Esportiu de Sabadell, amb la ponència El model d’Esport Escolar al municipi de Sabadell.

Un cop fetes les presentacions es va obrir un debat entre el públic assistent. En properes sessions es decidirà quin ha de ser el model d’esport escolar de la ciutat. Si l’actual o si es recullen les propostes del moviment associatiu o alguna proposta que es du a terme a altres ciutats, com les convidades, que pot millorar el model propi.

Un treball progressiu

Prèvia a la celebració de la III Jornada, el debat començava el dia 5 de març, amb la celebració de la I Jornada Esport Escolar i Educació 360 dedicada a L’esport escolar com a temps educatiu. La II jornada, duta a terme el 19 de setembre, va consistir en una conferència de Joaquín Gairín titulada Los códigos éticos en las competiciones deportivas escolares.

Les Jornades sobre l’Esport Escolar sorgeixen en el marc del grup de treball sobre el paper de les famílies a la ciutat educadora del Projecte Educatiu de Cerdanyola (PEC), recollint la demanda de les entitats i AMPA.

Comparteix: