Les polítiques de cohesió social representen el 84% del pressupost comarcal pel 2019

El Consell Comarcal ha aprovat inicialment avui un pressupost de 24.554.633 euros per l’any 2019. Aquesta xifra suposa un increment del 7,3% respecte el pressupost de 2018, amb un augment anual de 1.667.776 euros. L’increment del pressupost es produeix per l’augment de 2,2 milions d’euros en actuacions de cohesió social i qualitat de vida, xifra que significa un augment de més del 10% respecte 2018. De fet, les polítiques de cohesió social s’emporten el 84% del pressupost global.

20181115_171321A més, el pressupost també creix per la incorporació de les polítiques de promoció territorial al Consell Comarcal, integrant al Consorci de Turisme (que suposa una suma de 170.000€) i per l’establiment de programes d’accés al mercat de treball i per potenciar l’ocupació de qualitat (amb 713.000 euros). D’altra banda, els comptes contemplen un augment global d’un 20% en despeses de personal: millora salarial per iniciar la recuperació del poder adquisitiu, consolidació ajustos singulars, incorporació de personal, salari mínim comarcal i noves contractacions en el marc de projectes sol·licitats.

El pressupost ha estat aprovat aquesta tarda al Ple de la institució amb els vots favorables dels grups comarcals del PSC, PDeCAT i ERC i  les abstencions dels grups comarcals de l’Entesa, CUP-CAP, Ciutadans i PP.

El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, ha explicat que “aquest és l’últim pressupost del mandat i el que ens permet també veure la feina que s’ha fet. Vàrem començar el mandat en una situació de crisi institucional i l’hem revertit. En quatre anys hem incrementat prop d’un 25% el pressupost comarcal i hem augmentat en un 96% la plantilla de la casa, passant de 75 a 147 treballadors i treballadores.  S’ha consolidat el Consell Comarcal i hem estat capaços de revertir una situació molt desfavorable. La institució ha agafat un rol i un paper indiscutible pels ajuntaments de la comarca”.

Les prioritat del pressupost per l’any 2019 són: Incrementar el suport a les persones més vulnerables i als treballadors i treballadores precaris sorgits de la nova situació post-crisi i garantir uns serveis socials i d’atenció directe eficients, eficaços i equitatius. També integrar les polítiques de promoció turística com a element dinamitzador i de cohesió del territori i promoure nous models econòmics basats en la reindustrialització de la comarca i en un desenvolupament sostenible i circular. Així mateix, el pressupost 2019 vol facilitar l’accés al mercat de treball i impulsar l’aplicació del Salari Mínim Comarcal i consolidar l’estructura de personal de la institució i la millora de les condicions de treball. En l’àmbit de Territori, consolidar el nou model de gestió forestal basat en l’aprofitament de la biomassa.

Ingressos 2019

Pel que fa als ingressos es produeix un augment del 7,29%. L’augment més destacat és del 10% en l’Eix 1 del Programa d’actuació comarcal, que fa referència a cohesió social i qualitat de vida.

El 91% dels ingressos del Consell Comarcal són finalistes i només el 95 són no finalistes. La principal font de finançament d’aquest Consell són les aportacions de la Generalitat de Catalunya, que representen un 74% dels ingressos. Els ajuntaments de la comarca aporten un 15% i la Diputació de Barcelona un 4%.

La cohesió social, màxima prioritat

Les polítiques de cohesió social representen el 84 % del pressupost global i viuen un creixement de 2’2 milions d’euros en la despesa respecte el 2018. En aquest àmbit cal destacar la consolidació i l’augment de personal per a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials i per a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. També destaca la partida de més d’un milió d’euros per a ajuts de menjador i la incorporació de noves escoles al projecte Recooperem d’aprofitament alimentari per a garantir la suficiència alimentaria de les famílies més vulnerables. El pressupost contempla el conveni amb la Fundació Probitas pel projecte socioeducatiu de secundària Dinem Junts i també un increment ajuts d’urgència social en pobresa energètica. També en aquest àmbit, es fa una aposta per la recerca en Infància amb la contractació d’una Doctoranda que elabora una tesi sobre l’impacte de la intervenció professional en la vida dels infants coincidint amb el 25è aniversari de l’EAIA comarcal.

Per tal de garantir la cohesió social es destinen més de 781.000 euros per a noves accions de foment de l’accés mercat treball i per potenciar l’ocupació de qualitat. EN matèria d’habitatge, es faran dos estudis sobre habitatge: Accés i característiques del parc d’habitatge i estat situació habitatges buits.

La partida de transport escolar també incrementa per la incorporació del Salari Mínim Comarcal als contractes que s’han adjudicat aquesta tardor a les empreses que porten a terme el servei. A més s’amplien de cara el 2019 les accions Guia Educativa amb incorporació de noves temàtiques: joventut i igualtat, refugi i acollida, indústria i noves ocupacions.

Un model econòmic més sostenible i cohesionador

El pressupost comarcal fa una aposta per la reindustrialització del territori i de la indústria 4.0. Es dona un impuls al Vallès Circular i al foment de l’emprenedoria i la innovació social. De la mateixa manera es treballarà per un impuls a la formació professionalitzadora i per la definició del nou model territorial de comerç.

Consolidació obra pública i nou model gestió forestal i territorial

Les polítiques de medi ambient i sostenibilitat, al pressupost 2019, tenen una davallada del 66% en la despesa. Aquesta important davallada respecte l’any anterior es deu al fet que durant aquest 2018 és quan executat i finalitzat les obres d’infraestructura del Servei Comarcal de Biomassa Forestal i de la seu del Consell.

El 2019 serà l’any de la consolidació del Servei Comarcal de Biomassa Forestal i la seva implementació al territori, amb el funcionament del Centre Logístic i les dues calderes a UAB i CST. També serà l’any de l’inici de l’explotació de la instal·lació fotovoltaica a la seu comarcal i de la redistribució de l’espai de treball i estalvi energètic per la consolidació de l’obra de reforma i ampliació de la seu del Consell Comarcal que finalitza el 1r trimestre de 2019.

Una administració transparent i eficient

L’Eix 4 del Programa d’Acció Comarcal (PAC), que fa referència a les Eines pel bon govern, incorpora pel 2019 les polítiques de turisme. Aquesta línia de treball representa el 33% dels ingressos de l’Àrea de Govern. En aquest eix també destaca el treball de l’Observatori comarcal com a Font d’informació per a polítiques públiques al territori.

Pla d’Estabilitat laboral i oferta pública d’Ocupació

El pressupost també preveu millores de les condicions econòmiques i de treball del personal. De fet el Ple també ha aprovat avui un Pla d’Estabilitat Laboral que afecta de manera directa inicialment a 25 treballadores i treballadors d’aquesta institució. Aquest és un Pla sense cap precedent al Consell Comarcal i que vol incidir en l’estabilitat de la plantilla i adequar els serveis públics comarcals a la realitat econòmica i social. Igualment s’ha aprovat l’Oferta Pública d’Ocupació que suposarà la consolidació de diverses categories i perfils professionals, en total 25 places de les diferents escales de l’administració. El Pla d’Estabilitat i l’Oferta Pública d’Ocupació s’ha consensuat amb el Comitè d’Empresa i recentment ha estat informat mitjançant Assemblea a tots els treballadors i treballadores de la casa. S’ha aprovat amb els vots a favor dels  grups comarcals del PSC, PDeCAT, ERC, CUP-CAV, Ciutadans i PP, i amb l’abstenció del grup de l’Entesa.  El Ple d’avui també ha aprovat la plantilla pel 2019.

Comparteix: