Convocatòria de subvencions a les entitats culturals per l’any 2018

L’Ajuntament obre la segona convocatòria per a la realització d’activitats culturals corresponents a programes anuals i per la realització de projectes concrets per l’any 2018. El termini d’admissió per a subvencions d’aquesta convocatòria serà fins al 3 de desembre. Els documents requerits s’hauran de presentar a l’OAC municipal.

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès obre una segona convocatòria de presentació de sol·licituds de subvencions culturals per a projectes concrets i programes anuals. L’objectiu d’aquestes subvencions és donar suport a les entitats de la ciutat que treballen en el camp de la cultura potenciant l’associacionisme com a element dinamitzador de la vida comunitària.

Les entitats i associacions sense ànim de lucre que vulguin optar a aquestes subvencions han d’estar degudament registrades al Registre Municipal d’Entitats i Associacions ciutadanes de l’Ajuntament de Cerdanyola com a entitat cultural, i que realitzin les activitats objecte de la convocatòria.

Quedaran excloses d’aquesta convocatòria les entitats i associacions a les quals se’ls atorgui concessió directa de subvenció mitjançant conveni anual, execpció feta si es presenta un projecte concret diferent, de manera puntual.

Les entitats que directament o indirectament promoguin, impulsin o fomentin valors i actituds discriminatòries, sexistes o violentes en les seves actuacions quedaran fora d’aquestes subvencions.

L’Ajuntament destina a aquesta convocatòria 17.978,16 euros.


Convocatòria de subvencions culturals 2018

Publicació al BOP

Accés a la informació sobre el tràmit i la documentació que cal presentar

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de Cultura

Comparteix: