El nucli local de Som Alternativa de Cerdanyola valora negativament l’aprovació del Pla Director urbanístic del Centre Direccional

El nou planejament ve a substituir l’anterior aprovat el 2013 que ha estat anul·lat per la justícia. Som Alternativa constata que “no és el primer cop que un planejament sobre el Centre Direccional acaba anul·lat per la justícia i, tot i així, el que es proposa ara ve a ser una nova versió amb molt poques modificacions sobre els anteriors”.

centredireccionalMalgrat certs canvis a la distribució dels habitatges, reducció de la zona comercial i una disminució de l’amplada de la reserva del Túnel d’Horta el planejament repeteix essencialment tots els errors dels anteriors, especialment els següents:

  1. El planejament no es condiciona a la descontaminació dels abocadors existents al territori i, particularment, el de Can Planas. Som Alternativa Cerdanyola creu que no es pot edificar sense solucionar primer aquest problema ambiental i de salut pública.
  2. El planejament no és sostenible ni en termes econòmics ni socialment per a una ciutat com a Cerdanyola, es proposa un creixement sobtat de la ciutat que es calcula en uns 12.000 nous habitants per part del propi Consorci del Centre Direccional.
  3. No es desprograma la reserva del Túnel d’Horta que entenem com una infraestructura innecesària per a la ciutat i que té un fort impacte ambiental i urbanístic especialment a Montflorit.
  4. No es garanteix la mobilitat adequada a un nou barri d’aquesta mida ni tampoc els equipaments ni serveis suficients.

Per aquest motius Som Alternativa Cerdanyola manifesta la seva oposició al planejament aprovat i considera que la solució més adient en el moment actual seria la de consolidar la situació de fet legalitzant només el que ja està construit, desprogramar la resta del territori i liquidar el Consorci del Centre Direccional.

Comparteix: