El govern tornarà a portar al ple la reforma de la tarifació social

L’expedient de modificació de les ordenances referides a la tarifació social anirà acompanyat d’un informe favorable del servei jurídic de l’Ajuntament. També es portaran al ple la modificació del reglament d’adjudicació d’habitatges socials i l’expedient de modificació dels impostos de l’IBI i IAE, entre d’altres temes.

sdrEl govern municipal tornarà a portar al ple l’aprovació inicial de la modificació de la tarifació social després que en el ple de setembre el punt quedés sobre la taula. L’alcalde, Carles Escolà, avança que l’expedient serà el mateix doncs “la seva tramitació l’ha fet Serveis Econòmics i tenen el convenciment que està ben tramitat”. Escolà afegeix que “el govern creiem que l’expedient té tota la informació necessària perquè els grups puguin posicionar-se”. L’alcalde considera que «votar no, significarà està en desacord amb la proposta o prioritzar el bloqueig al govern».

La proposta de modificació de la tarifació social té com a objectiu que més persones se’n puguin beneficiar. Actualment s’aprecia que la gradualitat en els trams establerts té molt poc efecte, a l’hora de permetre l’accés als ajuts. Les unitats familiars més petites en surten discriminades. Per a corregir aquesta situació es vol equilibrar els barems econòmics dels trams establerts pels membres de la unitat familiar, disminuint la diferència entre ells, sense que en cap cas això suposi una pèrdua de drets per a ningú.

Les modificacions proposades contemplen:

  • Ampliar els límits de renda que permeten gaudir de la tarifació social
  • Ampliar el concepte d’altres propietats de les persones sol·licitants (D’aquesta manera no es contemplaran com a immobles els que es tinguin en propietat o usdefruit de titularitat compartida en un segon habitatge)
  • Incorporar l’increment de la despesa per habitatge uns 100 euros. Diners que es poden restar dels ingressos de la unitat familiar sota el concepte de despeses d’habitatge, passant del màxim actual de 7.200 € a 8.400€. (Es busca amb aquest augment recollir l’increment que s’ha produït darrerament en el mercat del lloguer).

IBI i IAE

El govern també té previst portar al ple la modificació de l’Impost de Béns i Mobles i l’Impost d’Activitats Econòmiques. El primer es mantindrà igual per al 90% de la població i serà el 10% de les grans propietats de tipus especial les que incrementaran la seva quota un 10% de mitjana. La regidora de Serveis Econòmics, Contxi Haro, explica que la voluntat del govern és “no incrementar la pressió fiscal de les famílies”. Relacionat amb aquest impost, també es proposa millorar la seva gestió de recaptació fraccionant el pagament de l’IBI en tres rebuts anuals enlloc dels quatre actuals.

Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (el paguen les empreses que facturen més d’1 milió d’euros l’any), la proposta de modificació consisteix en canviar la tipificació de l’impost per fer-ho més equilibrat. Els canvis mantindran la línia de que la pressió recaigui en les empreses més grans.

Reglament Adjudicació Habitatges Socials

Al ple d’octubre, el govern presentarà la modificació del reglament d’adjudicació d’habitatges socials, aprovat l’any 2013. L’objectiu és millorar el reglament i adaptar-lo a la llei 24/2015 i als criteris de la Mesa de Valoració de Situacions d’Emegències Econòmiques i Socials de Catalunya. Entre d’altres modificacions, el reglament proposa:

  • Amplia els supòsits per accedir-hi a famílies en situació de desnonament per impagament de lloguer, finalització d’aquest i desnonaments a precari (qui no té títol legal sobre l’habitatge, però sí acredita la seva residència)
  • Marcar límits d’ingressos però entenent que a vegades pot haver situacions que tot i superar per poc els ingressos segueix sent de risc. En aquests casos, un informe de serveis socials podria servir per permetre ser persones usuàries d’habitatges socials.
  • No concretar els habitatges destinats perquè el número anirà ampliant-se.
  • La tramitació de pròrrogues que fins ara era de tres mesos passarà a ser de sis per donar més estabilitat a les famílies usuàries.
  • Modificar els criteris econòmics per equipar-los als de la Mesa d’Emergència Social. La despesa d’habitatge ha de ser inferior al 30% dels ingressos familiars.

L’alcalde explica que la modificació del reglament recull la realitat actual i insisteix en la reivindicació de la recuperació immediata de la Llei 24/2015 demanant al govern espanyol que retiri d’immediat el recurs d’inconstitucionalitat i que la Generalitat també desplegui tots els instruments i recursos perquè els Ajuntament puguem fer amb plenes garanties la nostra feina.

Comparteix: