L’Ajuntament diu si a la integració de Cerdanyola del Vallès a la 1ª corona tarifària però no com la vol fer l’AMB

La integració suposarà l’establiment d’un nou Tribut Metropolità, no hi ha calendari per a repensar els transports actuals i les inversions a fer per millorar-los i solucions com la T-Mobilitat no tenen data d’aplicació.

1514467484545El govern municipal deixa clar que la integració a la 1a corona tarifària de la ciutat és una bona proposta. Matisant el seu desacord amb la manera com la vol dur endavant l’AMB.

Tot sembla indicar que la integració tarifària s’aprovarà en un Consell Metropolità extraordinari que es durà a terme el 16 d’octubre. Això comportarà que la integració per als 36 municipis que conformen l’AMB, d’entre els quals Cerdanyola del Vallès, sigui efectiva a partir de l’1 de gener del 2019.

En contrapartida per aquesta integració, aquests municipis seran inclosos al Tribut Metropolità, que fins ara han pagat només els municipis de l’actual 1a corona tarifària. Aquest tribut, que gestiona la pròpia AMB i vindria a ser un “recàrrec” a l’IBI municipal (la base imposable és la mateixa, valor cadastral del bé immoble), experimentarà, a més, un increment del 2%. Amb l’horitzó de les municipals del maig de 2019, el nou impost s’activarà fins el juny de 2019.

Els immobles de valor cadastral inferior a un llindar queden exclosos d’aquest impost. En el cas dels municipis amb revisió cadastral anterior al 2012, el llindar és de 45.000€, mentre que a la resta de municipis puja fins els 72.000€.

En el cas concret de Cerdanyola del Vallès, el tribut podria arribar al 28 % de l’IBI per als immobles no exclosos, que poden variar entre el 60% (si el llindar d’aplicació és 72.000€) i el 90% (si el llindar és de 45.000€). Això últim depèn de veure com s’aplica exactament, si l’any el marca l’inici de la revisió cadastral (a Cerdanyola va ser el 2006) o el darrer any d’increment (2015).

Qualitat del transport públic

L’Ajuntament explica que no és just que el tribut s’apliqui igual que als municipis que si que gaudeixen d’una millor xarxa de transport. Afegint que el servei de transport públic dels municipis de l’actual 2a corona no és de cap manera anàleg o assimilable als de la 1a. Ho rebla dient que ara per ara no existeix cap previsió ni compromís més o menys concret d’inversions i millores.

Aquestes inversions no han de ser només per millorar les comunicacions amb la ciutat de Barcelona, sinó que cal potenciar el transport urbà i la interconnexió amb els municipis del nostre entorn, amb mirada metropolitana, però també vallesana. El govern recorda que el nostre hospital de referència és el Taulí de Sabadell.

Altres elements vinculats amb els transports públics són que la tant anunciada T-Mobilitat continua sense data d’entrada en funcionament, i que la integració tarifària no afectarà a la T-Rosa.

Les propostes de Cerdanyola del Vallès

Des del govern municipal de Cerdanyola es reivindica que cal acordar un pla d’inversions per equiparar la xarxa de transport dels municipis de la 2a corona amb els de la 1a, i que la implantació del tribut metropolità es faci de forma progressiva a mesura que es vagin realitzant les millores a la xarxa.

El govern local considera necessari que prèviament l’AMB compleixi amb la seva competència en la gestió del transport urbà, que s’està demorant molt. Un fet que dificulta implantar nous models de gestió o, mínim, realitzar millores importants en el servei.

Comparteix: