Millores a la zona skate del parc del Turonet

En els darrers mesos, l’AMB en col·laboració amb l’Ajuntament de Cerdanyola ha dut a terme diferents intervencions de millora de l’àrea de skate del parc del Turonet.

A partir de les observacions i requeriments del col·lectiu que habitualment fa ús d’aquest equipament a parc, i tenint presents les ordenances i la normativa local, s’han reordenat els elements de l’espai i les distàncies entre si i s’ha substituït la caixa rampa existent, un element central de grans dimensions. També s’hi ha instal·lat un nou senyal d’informació amb les normes d’ús de l’equipament i s’ha reforçat el mobiliari de l’entorn de la pista amb taules de pícnic perquè hi hagi àrees d’estada.

Amb aquest tipus d’intervenció, l’AMB dota els parcs d’espais de trobada per a adolescents i joves, una franja d’edat que necessita infraestructures i recursos per al seu temps de lleure. Els parcs són espais que compleixen nombroses funcions socials, a més de les purament ambientals.

Comparteix: