S’invertirà un milió d’euros en la 1a fase de la reurbanització i substitució del clavegueram del carrer de Santa Marcel·lina

Es transformarà l’eix comercial, potenciant la pacificació del vial i la prioritat als vianants, renovant-se tot el mobiliari urbà i l’enllumenat públic.

st.marcelina-18La Junta de Govern Local celebrada el 12 de setembre va aprovar inicialment el projecte de la 1a fase de reurbanització i substitució del clavegueram del carrer de Santa Marcel·lina, entre el Passeig de Cordelles i el carrer de Sant Daniel. Es contempla una inversió per afrontar aquests treballs d’1.075.889,34 d’euros.

La xarxa de clavegueram necessita una immediata substitució integral en l’àmbit del carrer de Santa Marcel·lina, ja que està molt deteriorada. Ha sofert un seguit de reparacions importants en els darrers anys per clots a l’asfalt a causa d’enfonsaments del col·lector existent.

Quant a la reurbanització, l’Ajuntament ha considerat la necessitat de canviar la secció del carrer santa Marcel·lina. Aquest forma part de la xarxa bàsica de 2n nivell pel que fa al pas de vehicles. A més, es tracta d’un carrer de marcat caràcter comercial, amb més de 20 botigues, però amb unes voreres estretes. En alguns casos no s’arriba a la vorera mínima per normativa actual d’1′ 80m.

Pacificació del vial i prioritat per als vianants

El projecte proposa la modificació de la secció del carrer. El carrer, de 10 metres d’amplada aproximadament, comptarà amb un carril centrat de 3’50 metres i dues voreres a cada costat d’uns 3,25 metres d’ample. Això comportarà l’eliminació de la franja longitudinal d’aparcament que actualment dóna la possibilitat d’aparcar a una trentena de vehicles dintre de l’àmbit d’actuació. A la zona central, comunicada amb l’espai de la plaça de la Torre Vermella, es planteja un espai amb prioritat per a vianants amb la calçada al mateix nivell de les voreres. Els acabats seran de peces prefabricades per les voreres, asfalt per la calçada i llambordins per alguns trams de calçada.

Un cop enllestits els treballs, es pacificarà el trànsit el carrer i es prioritzaran les persones vianants. Paral·lelament es renovarà el mobiliari urbà i canviarà l’enllumenat públic.

L’actuació a fer al carrer de Santa Marcel·lina tindrà una durada de 5 mesos. La previsió d’inici dels treballs és la primavera de 2019. Aquests treballs formen part del Pla d’Inversions elaborat pel govern local que s’executaran en el període 2017-2019 i se centren en la millora d’equipaments existents i de l’espai públic.

Comparteix: