L’Ajuntament inicia l’elaboració del nou Pla Director de Cooperació

El nou Pla Director respon al compromís del consistori de contribuir des de l’àmbit local a construir un món més just i solidari. Comptarà amb la participació de la ciutadania i de diferents actors clau com ara la xarxa d’entitats locals, entitats de lleure, la Fundació Autònoma Solidària i els festivals d’àmbit cultural de la nostra ciutat

Imatge: feuso.es

Imatge: feuso.es

Les entitats de la ciutat, junt amb l’Ajuntament i altres institucions, iniciaran aquesta setmana els treballs d’elaboració del nou Pla Director de Cooperació que abastarà el període comprés entre el 2019 i el 2022). La Diputació de Barcelona dóna suport a la iniciativa municipal que respon al compromís del consistori de contribuir des de l’àmbit local a construir un món més just i solidari per tothom.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible definits per les Nacions Unides seran el referent del Pla Director de Cooperació, tot reforçant l’enfocament de drets individuals i col·lectius, així com la cultura de la Pau.  Amb una perspectiva transversal i vetllant per la Coherència en les polítiques públiques, el Pla vol incidir en el conjunt de polítiques del municipi, reflexionant prèviament en l’impacte que tenen en la Justícia Global.

Cerdanyola del Vallès té una àmplia experiència en la implementació de polítiques de cooperació al municipi, que es van iniciar en els anys vuitanta. Des d’aleshores fins ara, el full de ruta a seguir en aquest àmbit s’ha definit en el Primer Pla de Cooperació del Municipi (2006-2011) i en Plans d’Acció Anual.

L’avaluació del treball desenvolupat en els darrers anys serà necessari per dibuixar el punt de partida i identificar debilitats i oportunitats. El procés d’elaboració de la diagnosi i del Pla Director seguirà una metodologia participativa, fomentant el debat i la reflexió entre l’Administració i la Ciutadania. Aquesta reflexió conjunta permetrà conèixer l’experiència i interessos dels actors clau del municipi en l’àmbit de la Cooperació i Educació pel Desenvolupament. S’organitzaran trobades amb la xarxa solidària local, entitats de lleure, la Fundació Autònoma Solidària i els festivals de l’àmbit cultural, entre d’altres.

El resultat del procés serà un document que dibuixarà les línies estratègiques de les polítiques de cooperació durant els pròxims 4 anys. En definitiva, vol donar resposta a la pregunta següent : Què podem fer, des del nostre municipi, per construir un món més sostenible?

Comparteix: