Compromís proposarà al ple una reforma de la tarificació social

Compromís portarà al ple un punt per debatre una reforma de la tarifació social i altre per aprovar de manera definitiva els protocols d’assetjament per agressions sexuals  i psicològiques.

L’objectiu és que s’incrementi la ciutadania que se’n beneficia alhora que s’augmenti la progressivitat de la bonificació, buscant una distribució més equitativa entre les persones usuàries. També es  portaran al ple l’aprovació definitiva dels protocols d’assetjament per agressions sexuals  i el d’assetjament psicològic.

El govern proposarà al ple municipal de setembre modificar la tarifació social amb l’objectiu que més persones se’n puguin beneficiar. Actualment s’aprecia que la gradualitat en els trams establerts té molt poc efecte, a l’hora de permetre l’accés als ajuts. Les unitats familiars més petites en surten discriminades. Per a corregir aquesta situació es vol equilibrar els barems econòmics dels trams establerts pels membres de la unitat familiar, disminuint la diferència entre ells, sense que en cap cas això suposi una pèrdua de drets per a ningú.

Les modificacions proposades contemplen:

  • Ampliar els limits de renda que permeten gaudir de la tarifació social
  • Ampliar el concepte d’altres propietats de les persones sol·licitants (D’aquesta manera no es contemplaran com a immobles els que es tinguin en propietat o usdefruit de titularitat compartida en un segon habitatge)
  • Incorporar l’increment de la despesa per habitatge uns 100 euros. Diners que es poden restar dels ingressos de la unitat familiar sota el concepte de despeses d’habitatge, passant del màxim actual de 7.200 € a 8.400€. (Es busca amb aquest augment  recollir l’increment que s’ha produït darrerament en el mercat del lloguer).

Protocols

Al Ple de setembre també es preveu portar l’aprovació definitiva dels protocols d’assetjament per agressions sexuals  i psicològiques. Aquests documents s’han elaborat en sessions de treball i aportacions de la plantilla municipal i s’ha debatut amb les organitzacions sindicals del consistori.

Comparteix: