La UAB rebutja rotundament que s’utilitzi la Universitat com a arma llancívola en la contesa política

La UAB s’ha sumat a l’escrit elaborat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), on reclama als responsables polítics que s’ocupin de les necessitats urgents de les universitats, que aportin més recursos i que es posin d’acord mitjançant un Pacte d’Estat en una nova Llei d’Universitats. Aquesta demanada neix enmig de la polèmica de les titulacions universitàries d’alguns polítics.

Columnes_UABComunicat: En els darrers 40 anys, la Universitat ha estat un dels principals motors del creixement econòmic, del desenvolupament social i del progrés cultural d’Espanya. Sense cap mena de dubte, els milions de persones que han passat per la Universitat han estat un dels col·lectius més importants en la profunda transformació que el nostre país ha tingut i que ha vingut a situar-se definitivament en el nostre desitjat destí europeu.

Per aquest motiu, els rectors i rectores, en nom de la comunitat universitària, se senten plenament legitimats per manifestar davant la ciutadania i l’opinió pública les següents consideracions:

1. El nostre país té en aquests moments el millor sistema universitari de tota la seva història i està situat entre els més equitatius del món, sense renunciar a l’excel·lència acadèmica que ha augmentat en gran mesura en els últims anys.

2. Recordem que, en aquests anys de crisi profunda i de retallades, els universitaris hem estat solidaris amb l’esforç que se’ns demanava i hem gestionat la Universitat amb gran minva en els nostres recursos financers i humans. I, tot i això, i també gràcies a l’aportació econòmica extraordinària dels estudiants i de les seves famílies, hem augmentat la qualitat del sistema aplicant els principis de Bolonya amb menys recursos que altres països i encara menys dels que teníem quan va començar a implantar-se. Així mateix, hem contribuït decisivament a situar el nostre sistema de ciència i tecnologia entre els deu primers del món.

3. Les universitats complim tots aquells requisits que ens demana l’Estat respecte a les nostres titulacions, tot i que alguns d’ells constitueixen una innecessària burocràcia que implica una gran part del Professorat i del Personal d’Administració i Serveis, impedint una gestió més àgil. Seguirem sempre millorant els nostres procediments interns per garantir la qualitat de la nostra activitat acadèmica.

4. Rebutgem rotundament que s’utilitzi la Universitat com a arma llancívola en la contesa política, elevant a categoria general casos particulars, sens dubte absolutament lamentables, condemnables i que s’han de corregir amb contundència. Amb això, es posa irresponsablement en perill el prestigi de les nostres universitats, que tant ens ha costat aconseguir.

Les universitats tenen una missió fonamental en la societat del coneixement. Per això, exigim als responsables polítics que s’ocupin de les necessitats urgents que tenen les nostres universitats, que aportin més recursos i que es posin d’acord mitjançant un Pacte d’Estat en una nova Llei d’Universitats. Una llei que serveixi perquè es duguin a terme les millores que tots els universitaris reivindiquem, de manera prioritària, per seguir al servei del benestar de la ciutadania. Una societat que no confia en les seves universitats no té futur.

Madrid, 17 de setembre de 2018

Comparteix: