Oberta la participació per actualitzar el Projecte de Ciutat d’ERC a Cerdanyola

Esquerra Republicana ha encetat un ampli debat i reflexió sobre el Projecte de Ciutat que el partit proposa per a Cerdanyola.

FotoCamaraOK1La proposta està centrada en fer una ciutat per a les persones, inclusiva, saludable, sostenible econòmicament i mediambiental. Volen que els serveis municipals que es prestin siguin eficients i amb una alta qualitat. Això implicarà una transformació tranquil·la però imparable, planificada amb visió estratègica, des del punt de vista del territori, el disseny urbà, l’habitatge, l’economia, el comerç, el treball, l’educació, la cultura i l’esport. En aquesta visió, l’enfocament es posarà de forma prioritària en les polítiques i l’atenció a les persones.

Els treballs previs d’estructura i documentació fa setmanes que estan en marxa i es basen en els anys de feina prèvia. Compten amb l’aportació d’experts, representants polítics, institucions i associacions, però sobre tot cal fer-lo amb la màxima participació i implicació del teixit social i del conjunt de la població. Ara hem arribat a la fase on demanen la implicació de totes aquelles persones, militants o no d’Esquerra, que se’ns han adreçat sovint per oferir la seva col·laboració o proposar-nos idees o esmenes. Sabem que haurem de treballar intensament per fer-ho possible i per això necessitem i volem comptar amb tots i totes.

Àmbits de treball

Han organitzat el debat en 4 blocs principals i dins d’aquests diferents comissions que us descrivim per tal que valoreu en quines teniu interès o considereu que podeu aportar i participar. No són compartiments estancs, lògicament, ni la llista està tancada, però creuen que els permet estructurar els debats i les propostes amb coherència:

  1. Polítiques per a les persones: Cultura, Educació, Esports, Atenció Social, Gent Gran, Gent Jove, Sanitat i Salut Pública, Polítiques d’Habitatge i Drets Civils.
  2. Territori i Sostenibilitat: Planejament Territorial i Disseny Urbà, Habitatge, Mobilitat i Sostenibilitat (Residus, Energia, Aigua).
  3. Economia: Industria, Treball, Comerç, Turisme.
  4. Funcionament de la Administració Local: Finances Municipals i marc normatiu per un costat; i Organització, Relacions institucionals i participació, Seguretat Pública, Governança, Transparència.

Actualitzar el seu Projecte de Ciutat significa també arribar a tots els barris i el teixit social de Cerdanyola per recollir les inquietuds que es generen i poder donar-los resposta. A partir de setembre impulsaran diverses activitats en aquest sentit com reunions amb entitats, paradetes als barris, actes de diferents formats, que ens poden servir per estrènyer llaços i confiança amb els diferents sectors de la ciutat que volen millorar. No cal dir que estem oberts a tot tipus de participació.

Qui vulgui participar en alguna de les comissions de treball o fer-los arribar propostes o crítiques, els pot trobar a cerdanyola@esquerra.cat

Comparteix: