Obert el període d’informació pública del nou planejament del Parc de l’Alba

Fins al 10 de setembre de 2018, s’obre el període d’informació pública del nou planejament del Parc de l’Alba.

A l’empara de la resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat del 3 d’agost de 2017, s’ha iniciat el procediment de formulació del nou Pla Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès / Parc de l’Alba. El pla vigent des de l’any 2014 ha estat objecte d’alguns pronunciaments judicials que n’han declarat la nul·litat en primera instància (sense haver fins ara esdevingut ferms), situació que porta a l’elaboració d’aquest nou Pla.

Durant la tardor i la primavera passades, un procés de participació ciutadana amb entrevistes, taules i jornades ha permès informar i recollir opinions i experteses.

L’avantprojecte (Avanç de Planejament) va ser presentat al Consell del Parc el 26 de juny passat i la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona va aprovar el document el 27 de juny. Aquest acord s’ha publicat el 10 de juliol i obre així un període d’informació pública fins el 10 de setembre.

En el marc d’aquest període d’informació, tota la documentació de l’Avanç de Planejament es pot consultar al web del Parc,  www.parcdelalba.cat, on un espai permet fer aportacions. La documentació en paper també es pot consultar a
l’Ajuntament (Oficina d’Atenció a la Ciutadania).

El Parc anima els ciutadans i ciutadanes a participar en aquest procés: d’una banda, consultant els 5 documents posats a disposició (a destacar les últimes 14 planes de la Memòria que presenten les 4 alternatives, incloent l’alternativa 3 que dona la millor resposta als objectius i criteris establerts pel nou planejament) i d’altra banda, fent totes les aportacions que considerin convenients i que ajudaran a l’elaboració del projecte.

Comparteix: