Les escoles bressol continuaran privatitzades un curs més

El plenari va aprovar per unanimitat la pròrroga d’un curs més de la privatització de les escoles bressol municipals.

Imatge: hicarquitectura

Imatge: hicarquitectura

El 28 de juliol de 2010 es va adjudicar l’Escola Bressol Municipal Cordelles a l’empresa Progess Projetes i Gestió de Serveis Socials, SL. Des de llavors aquesta empresa s’ha fet càrrec del servei i, amb l’entrada de Compromís al Govern, el contracte, que ja es va complir, s’ha anat prorrogant any rere any.

Les despeses que suposaran per l’Ajuntament aquesta nova prorroga seran d’1.466.591 euros (EBM Montflorit), 1.820.346 euros (EBM Turonet) i 1.828.195 euros (EBM Cordelles), sumant un total de 5.115.133 euros.

Les pròrrogues forçoses ens han suposat unes despeses de 289.146 €

L’empresa Progess, projectes i gestió de serveis socials, SL ha estat prestant el servei públic de l’escola bressol Cordelles des de l’1 de setembre de 2015 a partir de “pròrrogues forçoses”, i és per aquest motiu que l’Ajuntament hi ha hagut d’indemnitzar-la per danys i perjudicis. La indemnització ha tingut un cost per a tota la ciutadania de 289.146 €.

Empreses “poc socials”

Les empreses Cavall de Cartró i Progess han demanat a l’Ajuntament la quantitat íntegra de la tarifació social. En total, l’Ajuntament va aprovar un ingrés de 60.369 € per a Progess (Escola Bressol Cordelles) i de 17.732 € per a Cavall de Cartró (Escola Bressol Montflorit).

Mentre que els beneficis d’aquestes empreses augmenten, l’Ajuntament no exigeix en cap clàusula que assumeixin cap percentatge de responsabilitat social i ajudar a les famílies més necessitades.

Comparteix: