Acord per millorar l’atenció integral en els casos de violència masclista

La UAB, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’Institut Català de les Dones han signat avui un conveni que millorarà l’atenció a les dones que pateixen violència masclista i els oferirà una resposta integral i coordinada de la xarxa pública, més enllà de la universitat. Es tracta d’una prova pilot que s’inicia a la UAB i es podria fer extensible a la resta d’universitats públiques.

uabLa UAB, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i l’Institut Català de les Dones (ICD) col·laboraran per tal de donar una resposta integral i coordinada amb la xarxa pública d’atenció a les dones que pateixen assetjament sexual i d’altres formes de violència masclista que hi pugui haver en la comunitat universitària de la UAB.

La rectora de la UAB, Margarita Arboix Arzo, l’alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà Sánchez, i la presidenta de l’ICD, Núria Balada Cardona, han signat avui, dilluns, 11 de juny, un conveni a la UAB, que permetrà millorar l’atenció en els casos de violència masclista.

El “Protocol d’actuació contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere de la UAB” es va aprovar al març de 2016-, i ha fet necessària una actuació integral de la xarxa pública pel que fa a l’atenció dels casos de violència masclista.

Fins ara, la UAB oferia una primera atenció i acollida a les dones (a través de la unitat de Psicogènere, ubicada a la Facultat de Psicologia, en coordinació amb l’Observatori per a la Igualtat de la UAB). Ara, amb aquest acord, es facilitarà l’acompanyament i atenció especialitzada en situacions de violencia masclista, més enllà de la universitat, el que permetrà millorar-ne l’atenció.

Atenció especialitzada al centre d’atenció per a dones
S’establirà un circuit de derivació dels casos detectats a la UAB cap al CIARD (Centre d’Informació, Atenció i Recursos per a Dones) de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que ofereix atenció especialitzada en l’abordatge de violències masclistes, un organisme que compta amb la col.laboració i suport econòmic de l’Institut Català de les Dones. El CIARD compta amb dues consultores, una psicòloga especialitzada en violències masclistes, una jurista i una psicopedagoga.

Aquest servei forma part de la xarxa de 102 SIAD que hi ha a les poblacions de més de 20.000 habitants de tot Catalunya. Són serveis que depenen dels ens locals que tenen com a objectiu apropar a les dones serveis d’assessorament psicològic i jurídic que donen resposta, de manera coordinada, a les necessitats d’informació, orientació i assessorament laboral, social, personal, familiar i altres. Aquests serveis també fan detecció, prevenció i sensibilització de la violència masclista i formen part de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situacions de violència masclista, conjunt de serveis específics per a l’atenció integral d’aquesta xacra establerts per la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Aquesta Llei defineix la violència masclista com la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, intimidacions o coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.

Les violències sexuals són un tipus de violències masclistes i la seva característica principal és que utilitzen el sexe com a forma de control i dominació vers les dones. Les violències sexuals (l’assetjament sexual, els abusos i les agressions sexuals) es poden exercir en diversos àmbits (a la parella, a la feina, a les xarxes socials, a la família, al carrer, als espais d’oci) i a qualsevol edat. La causa principal és el masclisme, que vulnera els drets de les dones a viure la seva sexualitat, els seus espais i la seva vida amb llibertat i autonomia.

Espais de reflexió i anàlisi

Les tres entitats es comprometen amb l’acord que avui han signat, a més a més, a facilitar espais de reflexió i anàlisi sobre les violències masclistes i els seus reptes.

L’Institut Català de les Dones es compromet a avaluar aquesta prova pilot que s’inicia a la UAB per tal de fer-la extensible més endavant a la resta d’universitats publiques.

El 10 de març de 2016 la UAB va aprovar un protocol per prevenir les situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere que es poguessin donar a la universitat. El protocol és aplicable a tot el seu alumnat, professorat i personal que hi tingui o hagi tingut una vinculació laboral o estatuària amb la UAB.

Per activar el protocol cal presentar una sol.licitud acompanyada d’un sobre tancat amb la relació dels fets a qualsevol gestió acadèmica de les facultats, unitats docents o al Rectorat.

La UAB ofereix assessorament i acompanyament en el procés d’activació del protocol a través de l’Observatori per a la Igualtat, qui posa a disposició de la comunitat un servei d’acollida psicològica a través de la Unitat de Psicogènere (Servei de Psicologia i Logopèdia de la la Facultat de Psicologia).

Comparteix: