La UAB publica un comunicat davant els fets del 24 d’abril

El passat 24 d’abril es va llançar un pot de fum a l’interior de la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres, un fet que va poder posar en perill a les seves treballadores. Per aquest motiu, el Consell de Govern de la UAB ha emès un comunicat rebutjant aquesta acció violenta.

I

Davant els fets esdevinguts el dia 24 d’abril de 2018 a causa del llançament d’un pot de fum a l’interior de la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres, que va posar en risc els treballadors i les treballadores en exercici de les seves funcions laborals i el material sensible que s’hi arxiva, el Consell de Govern, reunit en sessió ordinària el dia 3 de maig de 2018, per assentiment, va acordar:

  • Rebutjar el fet per ser un acte violent intolerable en el campus.
  • Considerar que res no justifica posar en perill la integritat de cap membre de la comunitat universitària, en aquest cas del personal d’administració i serveis.
  • Reiterar que totes les reivindicacions tenen cabuda en el marc d’aquesta universitat, sempre que es facin amb respecte envers tots els seus membres i sense cap mena de violència.

Per tot això es va comprometre a vetllar per garantir la seguretat i la integritat de tota la comunitat universitària en qualsevol situació relacionada amb la seva tasca en la institució.

Comparteix: