Ensenyament no té en compte les peticions de la comunitat educativa de Cerdanyola

Després de la reunió del passat 18 d’abril, la comunitat educativa de Cerdanyola se sent defraudada per la manca de actitud negociadora de l’ens públic.

Saltells.jpg_796589200Davant la notícia del tancament d’un grup de P3 a l’Escola Saltells pel proper curs 2018-2019, aquesta va iniciar una mobilització per mostrar el seu rebuig a aquesta decisió. Entre d’altres, es va sol·licitar una reunió amb serveis territorials per saber de primera mà els motius d’aquesta decisió.

El motiu principal de la pèrdua d’un grup, segons Serveis Territorials, són les dades demogràfiques que indiquen una disminució dels alumnes de P3 a Cerdanyola del Vallès. Previsions basades en tendències i en dades històriques, i no en dades objectives obtingudes amb volum de preinscripcions.

Davant la proposta conjunta de tots els partits polítics de Cerdanyola, de la Plataforma d’Ampes de Cerdanyola (PAC) i de les directors/es de les escoles públiques de la nostra població d’aprofitar aquesta oportunitat per baixar la ràtio a 20 alumnes per aula, la seva resposta ha estat negativa ja que la llei marca una ràtio de 25 (més un 10% en cas que fos necessari). Mantenen que si a la
nostra població es tanca un grup, llavors aquesta passa a ser de 21,4 nens per aula en el conjunt de la ciutat.

Aquesta resposta també es basada en estimacions i només és real sobre paper ja que es sabut que hi ha escoles amb gran volum d’inscripcions i altres amb poca demanda. La seva solució passa per tancar grups a escoles amb demanda real sense ni tan sols fer un planteig i propostes de millora en aquells centres que tenen baixa demanda.

En un altre tema en el què hem mostrat el nostre desacord és en que el tancament de grups en el cas de l’escola pública es faci prèviament a la inscripció i en canvi, a la concertada (no perden un grup, només el concert econòmic d’aquest) es faci després de preinscripcions si no tenen suficient demanda. Això ens perjudica ja que en el nostre cas es treballa sobre estimacions i no amb nombres reals. Des de Serveis Territorials han insistit que sempre s’assegura als pares una plaça a l’escola pública, però no tan sols es tracta de tenir dret a una plaça a una escola pública, volem poder triar el centre escolar que millor s’adapti a les nostres necessitats tant logístiques com educatives.

A pesar de no estar disposats en cap moment a negociar, si que es va comentar per part dels Serveis Territorials la possibilitat de modificar el nombre de places ofertades a la nostra escola si detectaven que havien comés un error de planificació. Aquesta opció queda pràcticament descartada ja que el fet de només obrir 25 places a una escola condiciona la preinscripció de les famílies i
per tant d’alguna manera aquest mateix fet ja regula la demanda a un centre concret.

Continuem pensant que la solució no passa pel tancament de grups si no per la disminució de la ràtio que permet esponjar les classes i fer una escola pública i de qualitat que asseguri que aquesta sigui inclusiva, innovadora i que doni eines als professionals que hi treballen per l’atenció personalitzada a les necessitats de cada nen. No volem escoles amb aules tancades

Comparteix: