Acord per no bloquejar Cerdanyola

La majoria del plenari es compromet a treballar per impulsar les inversions i recursos que necessita la ciutat. El govern municipal no presentarà el pressupost 2018 al ple i els grups municipals de PSC, ERC, PdeCat, ICV-EUiA i el regidor no adscrit, es comprometen a dialogar i buscar l’acord en les propostes de modificacions de crèdit que el govern proposi al plenari

ajuntamentLes reunions entre el govern local i els grups municipals per tractar el pressupost 2018 s’han dut a terme darrerament i han produït com a resultat que el govern local acordi no sotmetre la proposta de pressupostos 2018 al plenari municipal. Alhora PSC, ERC, PdeCat, ICV-EUiA i el regidor no adscrit,  s’han compromès a mantenir una postura de diàleg i a buscar l’acord en les propostes de modificacions de crèdit que el govern proposi al plenari.

L’objectiu és no bloquejar Cerdanyola del Vallès i el seu Ajuntament, permetent que es puguin dur a terme inversions i altres actuacions necessàries per a la ciutat. Per aconseguir-ho govern i grups municipals es conjuren per potenciar al màxim el diàleg sempre buscant l’interès general per la ciutat i la seva població.

El govern municipal valora positivament l’actitud dels grups municipals i el regidor no adscrit sobre el pressupost  2018 indicant que ‘tot i que no hi hagi acord pel pressupost si s’ha trobat la voluntat per cercar acords que permetin tirar endavant la ciutat’.

La nova conjuntura permet superar la situació de manca de suports per aprovar el pressupost 2018 presentat pel govern local obrint un escenari de diàleg amb la participació de la majoria del ple.

Comparteix: