El temporal de vent castiga Cerdanyola

El temporal de vent viscut el passat 31 de març va castigar la nostra ciutat i es van haver d’atendre més d’una desena d’incidències.

 • WhatsApp Image 2018-04-01 at 17.09.1711.12 hores caiguda de tanques d’obres al carrer de la Diagonal, sense perill.
 • 12.00 hores el servei de jardineria va recollir diverses branques caigudes al parc de Cordelles, es va tancar l’accés per perill de més caigudes.
 • 12.05 hores caiguda d’un arbre al parc infantil del carrer de la Clota, es tanca l’accés fins que la brigada pugui retirar l’arbre.
 • 12.24 hores caiguda d’un arbre al carrer del Pintor Soler i Jorba, resta acordonat fins posterior retirada.
 • 12.25 hores agents d’aquesta policia retiren les tanques de l’obra del carrer de Sant Vicenç cantonada Santa Anna, que es troben al mig de la calçada, es contacta amb responsables de l’obra per assegurar les tanques i desconnectar alarma de la grua que no para de sonar.
 • 12.35 hores el servei de seguretat de la U. A. B., sol·licita recolzament per retirar uns vehicles estacionats per perill de caiguda d’un arbre, es desplacen tres vehicles.
 • 12.40 hores caiguda de tanques d’obra al carrer de Sant Vicenç cantonada carrer de la Pau, retirades pels agents es deixen al recinte de l’obra, no es pot contactar amb els responsables.
 • 14.05 hores es té coneixement que els cables d’acer d’unió entre els pins del parc dels Pinetons estan trencats, es notifica als serveis municipals.
 • 14.10 hores es comprova l’existència d’acumulació de fulles i brutícia pel vent a la carretera de Barcelona, s’informa els serveis municipals.
 • 14.15 hores caiguda de branca a la pl. del Doctor Moragas, s’acordona la zona i resta pendent de retirada.
 • 15.19 hores caiguda de branca al carrer de Murillo cantonada Ronda de Cerdanyola, s’aparta a un costat restant pendent de retirada.
 • 16.50 hores s’atén servei per amenaça de caiguda d’una branca de pi al carrer de la Lluna, dintre d’una finca particular, es localitza propietari manifesta que dimarts netejaran les branques i matolls de la finca que actualment es troba en desús, es traslladen dos vehicles per seguretat, restant la zona senyalitzada amb tanques.
Comparteix: