S’incrementa el lloguer social a Cerdanyola

309 famílies de Cerdanyola del Vallès van rebre un ajut per al pagament del lloguer durant el 2017.

Barri de Les FontetesDurant el 2017, l’Oficina Municipal d’Habitatge ha tramitat 309 ajuts econòmics a famílies per facilitar l’accés i la permanència a l’habitatge habitual. El percentatge del lloguer subvencionable és d’un màxim del 40% i es calcula en funció dels ingressos de la unitat familiar. Els ajuts atorgats l’any passat han significat 541.667,22 euros.

Al mateix temps, l’Oficina Municipal d’Habitatge té com a objectiu seguir potenciant el Programa de Mediació de Lloguer Social. Durant l’any passat, des del servei municipal es va intervenir en la gestió de lloguer de 124 habitatges (99 ubicats a Cerdanyola del Vallès i 25 al municipi de Ripollet). L’import mig del preu de lloguer d’aquests habitatges va ser de 550 euros. Per a les famílies arrendatàries, el preu del lloguer va suposar una despesa una mica per sobre del 30% dels ingressos de la unitat familiar.

Des de l’Oficina Municipal d’Habitatge es fa una crida a les persones propietàries de pisos per a què aquests formin part de la bossa d’habitatges de lloguer social. Des del servei municipal s’ofereix la redacció, tramitació i resolució del contracte d’arrendament, així com el seguiment de la relació contractual i la garantia del bon ús de l’habitatge. A més, la persona propietària que llogui el seu habitatge mitjançant el Programa de Mediació de Lloguer Social gaudeix gratuïtament durant la duració del contracte d’arrendament de les assegurances de la llar i defensa jurídica i d’una cobertura de fins a sis mensualitats en cas d’impagament. L’import de lloguer dels habitatges que estiguin en aquest programa ha de ser un 10% per sota del preu del mercat

Emergència social i protecció oficial

L’Ajuntament segueix apostant per les polítiques socials d’habitatge i durant l’any 2017 ha estat col·laborant amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya per coordinar els expedients d’emergència social. L’Ajuntament també ha realitzat actuacions encaminades a l’ampliació del parc d’habitatge municipal per destinar-lo a casos d’emergència social.

També cal destacar que durant l’any passat l’Ajuntament va acordar amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya prioritzar l’adjudicació d’habitatges de protecció oficial de Cerdanyola del Vallès a les persones empadronades al municipi inscrites en el registre d’habitatges de protecció oficial.

Comparteix: