Esquerra demana la zona verda d’aparcament per a residents

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta una moció al proper ple de febrer per iniciar els la implantació dels aparcaments de zona verda per a residents a Cerdanyola.

Imatge: Ajuntament de Cerdanyola

Imatge: Ajuntament de Cerdanyola

A Cerdanyola del Vallès l’estacionament limitat en zona pública a través de parquímetre es troba només en una sola modalitat, la zona blava, l’objectiu de la qual ha de ser el de facilitar l’accés a les zones comercials i administratives tot promovent la rotació d’aquestes zones. La zona blava d’aparcament es va posar en funcionament l’any 2006.

Les necessitats de la ciutat han canviat en aquests darrers 12 anys, ja que s’ha incrementat el número de vehicles però no s’ha incrementat el número de places d’aparcament. La nostra ciutat prescindeix de places d’aparcament de zona verda residencial que faciliti als veïns i veïnes l’estacionament en zones per a residents a preus reduïts. Atesa la dificultat d’aparcament en determinades zones que afecten els veïns i veïnes de la mateixa, els quals pateixen un greuge comparatiu vers altres veïns i veïnes de la ciutat, el grup municipal d’ERC presenta al ple de febrer una moció en la que sol·licita que:

  1. S’iniciïn de manera immediata els estudis pertinents per a la implantació de places d’aparcament de zona verda residencial.
  2. Donar compte dels estudis realitzats al Consell de Mobilitat, al Consell de Comerç, a la Comissió Informativa d’Alcaldia i a les associacions de veïns i veïnes afectades.
  3. Iniciar un procés participatiu amb els agents implicats.
Comparteix: