El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses es centra en temes d’emergència social com l’energia, l’aigua, l’habitatge i l’educació

El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses alerta de la manca d’habitatge públic per emergències socials, i que només el 25% dels habitatges cedits per entitats financeres són lliurats efectivament a noves famílies en situació de vulnerabilitat. • El Vallès Occidental demana una taula de diàleg per resoldre el finançament de les escoles bressol municipals. • Els alcaldes i alcaldesses fan front comú per defensar la llei 24/2015 com una eina que ha aconseguit aturar més de 30.000 talls de subministrament a Catalunya, i una norma que és totalment vigent en pobresa energètica i que protegeix a les famílies vulnerables i evita talls. • El Vallès Occidental demana una revisió de preus de l’aigua i mostra el desacord en l’increment imposat per l’Estat Espanyol.

hfiopsdjgo`trfh-1518789375El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental, format pels vint-i-tres alcaldes dels diferents municipis de la comarca, s’ha reunit aquest migdia en una sessió celebrada a la Sala de Plens del Consell Comarcal. La sessió s’ha centrat en temes d’emergència social que afecten plenament la ciutadania com el preu de l’aigua, l’accés a l’energia, l’habitatge i l’educació.

El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses alerta de la manca d’habitatge públic per emergències socials, i que només el 25% dels habitatges cedits per entitats financeres es lliuren efectivament a noves famílies en situació d’emergència.

El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental ha pres diferents acords entorn a les problemàtiques d’emergència en l’habitatge i l’existència d’habitatges buits propietat de grans tenidors. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, mitjançant convenis de col·laboració amb diverses entitats financeres, ha aconseguit que es cedeixin temporalment uns 4.600 habitatges buits per finalitats socials. Al Vallès s’han lliurat actualment 260, poc més de la meitat del total comptabilitzat (496). I d’aquests, només 130 han acabat sent lliurats efectivament a noves famílies amb necessitats socials. Molts dels habitatges que es lliuren es troben ocupats o no estan en condicions per ser utilitzats efectivament.

En la sessió d’avui, s’ha aprovat el requeriment a les entitats financeres amb gran nombre d’habitatges buits la necessitat de subscriure nous acords i la posada en marxa d’aquests habitatges d’acord amb les demandes socials existents. Es requereix també la facilitació de dades per part de l’Agència d’Habitatge al Consell Comarcal per disposar d’un sistema d’informació contínua a nivell comarcal, així com la participació de l’ens a les reunions de seguiment.

El Vallès Occidental demana una revisió de preus de l’aigua i mostra el desacord en l’increment imposat per l’Estat Espanyol

L’òrgan ha aprovat demanar la revisió i congelació dels preus que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va aprovar a finals de l’any passat pe imposició del govern de l’Estat, amb un increment de l’11,8% en la tarifa de l’aigua per l’any 2018. Es va aprovar amb l’oposició de la Federació de Municipis de Catalunya, associacions, consumidors i altres entitats. Aquest increment té un impacte directe en el rebut del contribuent, i afecta a 90 municipis de la demarcació de Barcelona. La comarca del Vallès Occidental, junt amb el Vallès Oriental, seran les que més notaran la pujada, amb un increment final al consumidor d’entre un 4% i un 6%.

El Vallès Occidental demana una taula de diàleg per resoldre el finançament de les escoles bressol municipals

En la sessió celebrada aquest matí s’ha aprovat l’acord que demana al Govern de la Generalitat de Catalunya el compliment de la llei que regula el finançament de les escoles bressol municipals, i que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any.

Davant l’incompliment d’aquest finançament per part de la Generalitat, es vol instar a la creació d’un òrgan que vetlli pel compliment d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual es demana a la Generalitat pagar les subvencions de tres cursos als ajuntaments que no han rebut les aportacions econòmiques corresponents segons la llei en aquesta matèria, afectant directament als pressupostos municipals i la garantia del dret a l’educació, la igualtat d’oportunitats, la convivència i la diversitat.

Els alcaldes i alcaldesses fan front comú per defensar la llei 24/2015 com una eina que ha aconseguit aturar més de 30.000 talls de subministrament a Catalunya, i una norma que és totalment vigent en pobresa energètica i que protegeix a les famílies vulnerables i evita talls

El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses ha manifestat el seu desacord amb el Reial Decret 897/2017, que ha posat sobre la taula noves contradiccions legals en la lluita contra la pobresa energètica. Aquest decret suposa un augment de la pressió a l’administració local per protegir els consumidors en risc d’exclusió social, i pot generar un impacte negatiu de més d’un 40% a la població atesa per pobresa energètica. A diferència d’altres normes existents entorn el subministrament energètic a Catalunya, el Reial Decret contempla talls de subministraments.

Des d’aquest òrgan s’ha acordat seguir treballant pel compromís de les companyies elèctriques per l’assoliment d’un fons socials que ajudi a evitar talls de subministrament. També es vol instar a l’Estat a regular els preus de l’energia, considerant que les companyies elèctriques han de tenir obligació de servei públic.

Comparteix: