Compromís: “Per un nou model d’oci nocturn, estable i de futur, a Cerdanyola”

Compromís demana que el nou model d’oci nocturn a Cerdanyola sigui una línia de treball prioritària del Pla Estratègic de Ciutat que s’està començant a treballar.

Imatge: Sala Circus. Perjudicada per l'assetjament instutucional de l'actual govern i dels anteriors.

Imatge: Sala Circus. Perjudicada per l’assetjament instutucional de l’actual govern i dels anteriors.

Aturar la concessió de noves llicències als polígons de Polizur i la Bòbila és una bona decisió en tant que permet dotar-nos d’un any de temps per elaborar un nou model d’oci nocturn, estable i de futur, per a la ciutat.

La realitat és canviant pel que fa als models urbanístics d’oci nocturn perquè altres zones d’oci del Vallès estan tancant i això està provocant un cert “efecte crida” cap a Cerdanyola. Aquesta realitat canviant requereix agilitat si no volem veure’ns atrapats per un model que potser ja no s’ajusta a les necessitats de Cerdanyola, com és el model d’oci a l’extraradi, i que, potser, no volem.

Des del Compromís per Cerdanyola aposten perquè sigui en el marc participat del Pla Estratègic de Ciutat on es tracti de forma prioritària el nou model d’oci nocturn que ha de tenir Cerdanyola. Aquest és un espai que s’ha creat recentment i que ha de permetre definir la Cerdanyola del futur entre tots. Des de Compromís, treballaran per un model que passi per un oci nocturn i una cultura musical integrada amb la ciutat. Un model que permeti la coexistència del descans veïnal amb una ciutat viva on les persones que volen gaudir de l’oci nocturn no hagin d’agafar el cotxe i anar als polígons de la ciutat.

Per últim, entenen que la voluntat política de tots els grups polítics és semblant a la seva, donat l’ampli suport rebut a aquesta proposta en el darrer Ple (20 regidors de 25) i que, per tant, la voluntat de construir futur entorn aquest tema queda garantida.

Comparteix: