Els sistemes jurídics criminals d’Estas Units i Espanya, punt de mira dels estudiants de Dret i Criminologia

Un grup d’estudiants de Dret i Criminologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de la University of North Texas (UNT) inicien un programa d’intercanvi que portarà als alumnes de la UAB a viatjar aquest dissabte, 3 de febrer, a Texas (EUA) per conèixer de primera mà com és el sistema jurídic criminal en aquest estat; al maig vindrà un grup d’estudiants de Texas al campus de Bellaterra per conèixer el sistema espanyol.

uabEl compliment de penes a la comunitat, l’accés a les armes, l’FBI o la ciberseguretat són alguns dels aspectes que tractaran els estudiants de la UAB a la ciutat de Denton (Texas), on visitaran presons, oficines del Sheriff, fiscalia i jutjat.

Durant el curs acadèmic 2017-18 la UAB ha iniciat un programa d’intercanvi acadèmic entre la Facultat de Dret i la University of North Texas (UNT), adreçat a alumnes dels últims cursos (3r i 4t) dels graus de Dret, Criminologia i del doble grau Dret+Criminologia, que es volen especialitzar en justícia penal.

Hi han pogut accedir 12 estudiants de la UAB a aquest programa, on ha estat necessari acreditar el nivell d’anglès, aportar l’expedient acadèmic i una breu carta de motivació.

“Va ser la universitat de Texas que es va adreçar a nosaltres, i estem encantats que els nostres alumnes puguin conèixer un sistema jurídic i penològic tant diferent al nostre, ja que comparant s’aprèn”, explica el professor de la UAB, Josep Cid. Per al professor de la University of North Texas, Peter Johnstone, “és necessari per a un futur jutge o advocat conèixer sistemes judicials diferents al propi, això els ajuda a ser més oberts i flexibles de ment”. Aquest professor reconeix que el sistema judicial als Estats Units ve marcat pel tema econòmic ja que “es busca arribar a un pacte amb la persona que ha comès un acte criminal per evitar fer molts judicis, per la despesa que suposen”.

El programa d’intercanvi inclou una estada per part dels alumnes de la UAB de 8 dies a la University of North Texas, entre el 3 i el 10 de febrer de 2018, amb les despeses d’allotjament i manutenció cobertes per part de la University of North Texas (a excepció dels vols, que van a càrrec de cada estudiant).

Els alumnes viatjaran acompanyats de dos professors de la Facultat de Dret, Josep Cid i Anna Meléndez, que els han ofert dos seminaris de treball sobre el sistema de justícia penal nord-americà que els alumnes han hagut de realitzar abans de l’estada a Texas: un sobre el sistema processal, i un altre sobre el sistema correccional (presons) als Estats Units. Alhora, el professor Peter Johnstone, responsable d’aquest programa per part de la UNT, va venir a Barcelona la semana passada per oferir-los un seminari sobre justícia criminal als Estats Units.

Una vegada arribin a Texas, els estudiants assistiran a diverses classes a la University of North Texas, on se’ls detallaran les especificitats del sistema de justícia penal nord-americà i, particularment, com es desenvolupa a l’Estat de Texas. Es tractaran temes com la llibertat condicional, l’accés a les armes, l’FBI o la ciberseguretat.

Aquestes classes es complementaran amb visites a institucions i professionals vinculats al sistema penal de justícia situades a la ciutat de Denton com ara presons, oficines del Sheriff, fiscalia i jutjats.

Durant tota l’estada estaran acompanyats d’alumnes de la UNT que participen del mateix programa i que viatjaran a Barcelona per realitzar la seva estada a la UAB al maig de 2018. Els estudiants de Texas assistiran a clases de Dret i Criminologia al campus de Bellaterra i també visitaran una presó, una comissaria de policia i de mossos d’esquadra i un centre de justícia juvenil.

Comparteix: