Petits canvis per consolidar la 15ª Nit de l’Esport

Ja està en marxa la 15à Nit de l’Esport de Cerdanyola, que com cada any premiarà els millors esportistes i equips de la temporada passada, en aquest cas la 2016-17 i l’any en curs del 2017, en el tema del premis no hi ha canvis substancials, segueixen les mateixes categories i els 19 premis que l’any passat, l’únic que canvia es la categoria d’equips mixtes, que finalment s’ha decidit enmarcada dins la categoria d’equips femenins.

Un altre tema que queda reflectida dins del nou reglament, es la possibilitat d’augmentar el numero de finalistes en una categoria, fins ara, era una decisió que prenia la comissió organitzadora en virtut de les seves funcions i potestats d’interpretar o modificar el reglament en qualsevol moment, ara s’ha decidit incloureu o establir-ho de forma automàtica en el nou redactat del reglament.

També tenim petits canvis, més en el llenguatge que no pas en el premi, es tracte de canvi de nom, passa de “esportista minusvàlid” a “esportista adaptat” que utilitzarem a partir d’ara. Per un altre costat, i a petició de la regidoria, s’ha volgut equiparar la forma d’elecció a la dels altres esportistes i les nominacions o finalistes les decidirà la taula de la discapacitat de Cerdanyola, però els guanyadors serà el Jurat de la Nit, qui ho decidirà.

On trobem canvis importants, es en el tema del Jurat de la Nit de l’Esport, una assignatura pendent fins ara, la comissió organitzadora a optat per un sistema mixta de Jurat, per un costat decideix tenir uns membres de forma permanent i un altres com fins ara que serà escollit cada edició. Per això s’ha decidit augmenta el numero de membres del Jurat que passa de 5 que teníem a 7 que tindrem ara. Tres d’ells seran fixes cada any, i s’encarregaran durant tot l’any d’anar definint criteris i formules per triar els esportistes, i també podran fer seguiment d’esportistes o equips per fer una tria o nominació més amplia i acurada, especialment dels esportistes que competeixen en equips fora de l’entorn dels clubs de Cerdanyola però que viuen a la ciutat. Per escollir els altres quatre membres del Jurat, s’utilitzarà els criteris de selecció que s’han utilitzat fins ara, però sense obligar a ser un de cada categoria, un fet que dona més flexibilitat a l’hora de trobar les persones adients per fer de Jurat cada any. En quant al funcionament del Jurat serà igual que l’any passat, i la reunió per decidir els guanyadors en cada categoria, es farà una hora abans de començar el sopar de la Nit.

En quant al dia de la gala de la 15à Nit de l’Esport de Cerdanyola, serà el divendres 9 de març a les 20:30 hores es convocarà a la gent a l’Hotel Campus UAB, el preu encara no esta definit però no s’apartarà de la línia que s’ha portat fins ara, de ser el més assequible possible per tothom, creiem que estarà entre els 25 i sense sobre passar els 30 euros. En quant al format del sopar s’introduiran alguns canvis per mirar de fer-la una mica més dinàmica i si pot ser divertida.

Comparteix: