L’Ajuntament dóna suport al programa d’ajuda a estudiants universitaris amb discapacitat de la FAS

La regidora de Serveis Socials, Elvi Vila, i l’apoderat de la Fundació Autònoma Solidària, Jordi Prat, han signat un conveni de col·laboració per la implementació del projecte Programa d’estudiants de suport a estudiants universitaris amb discapacitat.

sdrL’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès dóna suport a la Fundació Autònoma Solidària signant un conveni per finançar el projecte Programa d’estudiants de suport a estudiants universitaris amb discapacitat . L’import subvencionat és de 990 euros i anirà destinat a satisfer les necessitats educatives específiques i aconseguir la plena integració dels col·lectius d’estudiants que no tenen garantida la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació superior per la seva diversitat funcional.

Autònoma Solidària és una fundació que té com a missió contribuir a la construcció d’una universitat més solidària i compromesa amb la realitat social, mitjançant la promoció de la participació voluntària dels i les estudiants universitaris/àries i el treball per garantir la igualtat d’oportunitats. El programa subvencionat de suport a estudiants universitaris amb discapacitat té els següents objectius:

  • Satisfer les necessitats educatives específiques i aconseguir la plena integració dels col·lectius d’estudiants que no tenen garantida la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació superior per la seva diversitat funcional.
  • Contribuir a la formació humana global dels estudiants en els valors de solidaritat, tolerància, convivència, llibertat i justícia.
  • Canalitzar i promocionar les iniciatives de voluntariat i solidaritat activa de la comunitat universitària.
  • Actuar com a punt de connexió entre la UAB i la societat en temes d’acció social, coordinant-nos i col·laborant amb entitats i institucions de voluntariat i d’intervenció social que tenen objectius comuns.
Comparteix: