Has d’escollir joguina? La Figa Rebel t’ha preparat aquest decàleg!

La Figa Rebel, col·lectiu feminista de Cerdanyola, va presentar l’any passat un decàleg on es recullen les principals idees que emmarquen la importància que tenen les joguines en relació a la construcció de gènere en la infància.

Tal com confirma La Figa Rebel, “El joc és font d’aprenentage i desenvolupament dels infants, i per tant, una activitat en què es reconstrueixen, sense finalitats utilitàries directes, les relacions socials”. El col·lectiu alerta que avui dia ens trobem però, que les joguines estan majoritàriament classificades en dos tipus; els jocs per a nens i els jocs per a nenes. És totalment comú observar la divisió dels colors; si és nen predominarà el color blau, si és nena el rosa és el color rosa és estrella. Igual que les nines, cuinetes, i de més estàndards que s’encarreguen de manera inconscient d’encasellar rols i hàbits de cada gènere.

El gènere és si més no, la construcció social d’allò que es considera masculinitat o feminitat, com poden ser els trets, actituds o rols, entre altres, que una cultura atorga a una persona en funció del seu sexe. Però, volen únicament els nens ser pilots i futbolistes? És que no volen cuidar dels altres amb jocs de nines? És que les nenes no volen córrer i embrutar-se defugint de princeses precioses amb cossos i cabells sensacionals que han d’esperar passives un cavaller que les rescati?

La Figa Rebel creu en la pluralitat de sexes i gèneres. Creu en la llibertat de tota persona ja sigui en la forma d’expressar-se, de sentir o viure. I és per això que estan -estem- en lluita amb el capitalisme, que de la mà del patriarcat ens encasellen dins la societat i des de ben petits en aquelles expectatives que com a dona o home s’han de complir. Les dones són mares i els homes són forts.

Amb aquest decàleg La Figa vol conscienciar i evidenciar de l’amplitud de jocs i joguines amb les quals els infants poden comptar, de manera que afavoreixin un creixement de cadascú de manera conscient i crítica. I és per això que animen a tothom a què es faci un replantejament de totes aquelles joguines que posem a l’abast dels infants, i que es faci una valoració: què potència cada joc, cada color, cada material, i què volem potenciar nosaltres en els petits i petites que en un futur seran persones adultes que conviuran en una societat que ara per ara, està sota el patriarcat que abasta cada forma de relació i pensament que ens mou.

Els ajuntaments dels municipis de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Barberà s’han sumat a aquesta iniciativa i han fet arribar el decàleg a totes les famílies a través de les escoles bressols i les escoles d’educació infantil i primària.”

259a7ow

Comparteix: