L’ACUP fa balanç de l’impacte social i econòmic de les universitats i la recerca

Per tal de sensibilitzar la societat de la importància social de les universitats i centres de recerca, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques ha elaborat un informe que demostra el retorn positiu de la inversió pública en les universitats i la recerca.

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) va presentar, el 20 de novembre, el primer Informe d’impactes socioeconòmics de les universitats i el sistema públic de recerca de Catalunya. Segons les dades recollides, durant l’any 2015, de cada 100 euros de despesa pública al sistema català d’universitats públiques, es va produir un retorn per a la societat de 226 euros en rendes salarials, 618 euros de facturació i una contribució de 402 euros al PIB de Catalunya.

La primera edició d’aquest informe, impulsat per l’ACUP i presentat durant la Jornada Impactes socioeconòmics de les universitats i la recerca pública de Catalunya, se suma a la publicació d’altres estudis que prenen el pols al sistema públic universitari català com l’Informe d’indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes (des de 2012) i l’Informe d’indicadors de formació i docència de les universitats públiques catalanes (des de 2016). El conjunt dels estudis, que es pot consultar a www.indicadorsuniversitats.cat, mostra que els impactes de les universitats a la societat són múltiples. Els més directes i de major abast són la formació de ciutadans i professionals i la recerca científica. Les universitats i la recerca pública, però, també tenen d’altres impactes significatius, i és per això que, per primer cop per al conjunt d’universitats i recerca pública de Catalunya, s’estudia els impactes socioeconòmics directes.

Els autors de l’informe han destacat l’efecte multiplicador de l’activitat econòmica del sistema públic català de coneixement que han analitzat. Les universitats públiques catalanes contribueixen a l’economia catalana amb l’1,4% del PIB i generen prop de 45.000 llocs de treball a temps complet. Si hi incorporem les dades del sistema públic de recerca, la contribució al PIB català puja fins a 1,7% i els llocs de treballs generats fins a més de 60.000. Durant l’any analitzat, el 2015, l’existència del sistema català d’universitats públiques a Catalunya va generar una facturació total a Catalunya per valor de 4.545 M€, el que suposa una facturació diària de 12,4 M€. Fruit de l’existència del sistema universitari es van generar 2.955 M€ de PIB, el que suposa una contribució de l’1,4% al PIB de Catalunya. Aquest efecte es va generar directament (1.804 M€) i també indirectament i de manera induïda (1.151 M€). Així mateix, quant a l’aportació al mercat de treball, l’activitat del sistema universitari i dels seus agents vinculats va contribuir a crear/mantenir 44.776 llocs de treball equivalents a temps complert: 27.804 ocupats en temps complet de manera directa i 16.972 ocupats en temps complet de manera indirecta i induïda.

El sector de recerca que s’ha analitzat està comprés pels centres CERCA, la xarxa de centres del CSIC a Catalunya, grans infraestructures de recerca (BSC i Sincrotó Alba), centres tecnològics, parcs científics i tecnològics i diversos centres de recerca mèdica. El conjunt del sistema públic d’educació superior a Catalunya i el conjunt del sistema públic d’R+D+I català van generar l’any 2015 una facturació de 5.714 M€ (15,7 M€ diaris), que suposa una contribució al PIB de 3.660 M€ (1,7 % del PIB total a Catalunya). Addicionalment, van generar unes rendes salarials de 2.081 M€ i van contribuir a crear o mantenir 60.313 llocs de treball (equivalents a temps complet). A més, fruit de l’existència del sistema universitari i el sistema públic d’R+D+I de Catalunya es van generar 3.660 M€ de PIB, la qual cosa representa una contribució de l’1,7 % al PIB de Catalunya. Aquest efecte es va generar directament (2.210 M€) i també indirectament i de manera induïda (1.450 M€).

L’Informe pretén sensibilitzar la societat de la importància de les universitats i centres de recerca com a pilar bàsic del desenvolupament del país, i del retorn que es rep de la inversió pública efectuada. Per tal de donar compliment a aquest objectiu, s’ha quantificat l’efecte que l’activitat del conjunt d’universitats públiques catalanes i, també, d’altres entitats associades al sistema públic d’R+D+i va generar sobre l’economia catalana l’any 2015 en quatre variables: nivell de facturació/producció, la contribució al Producte Interior Brut (PIB), les rendes salarials i fiscals associades, així com els llocs de treball a temps complert que existeixen degut a aquestes activitats. UAB.

Més informació: Associació Catalana d’Universitats Públiques

Comparteix: