El 2 de desembre se celebrarà el 3r Congrés de l’Esport

El 3er Congres de l’Esport de Cerdanyola, esta enfocat a la participació del agents participants en l’esport de la ciutat, ciutadans, practicants, dirigents, entrenadors, directius, professors, tècnics, empresaris, professionals de totes les entitats implicades, ajuntament, regidoria, clubs, escoles, instituts, universitats, empreses, ampes, partits polítics, etc…

Imatge:  Alba Aguilera

Imatge: Alba Aguilera

Per poder participar en aquest 3er Congres de l’Esport s’obriran inscripcions via pagina web de l’AEC, i es rebrà tota la documentació necessària per poder participar activament en les tres taules de treball preparades.

El 3er Congres de l’Esport de Cerdanyola, es realitzarà al local de l’associació de veïns de Sant Ramon, en la sala que s’accedeix pel
carrer Tort numero 16, tot i que l’accés per carrer Santa Maria també estarà obert.

Comparteix: