La publicitat dels mitjans de comunicació locals també està privatitzada

JMPublicitat SL gestiona la publicitat dels mitjans de comunicació locals. L’empresa externa s’emporta el 30% de la facturació.

Hi ha serveis complicats de remunicipalitzar, serveis molt complicats i serveis realment fàcils. Aquest darrer és el cas de la gestió de la publicitat de l’Ajuntament, una gestió que la porta una empresa externa i que Compromís ha heretat sense que s’hagi manifestat en contra d’aquesta privatització.

Durant els darrers anys l’Ajuntament ha ingressat en concepte de publicitat als seus mitjans de comunicació un total de 11.875,15 euros, dels quals l’empresa s’ha portat – a canvi de buscar aquesta publicitat – 3562,545 euros.

La revista municipal “Riu Sec”, va és la que més ingressos genera dins dels mitjans de comunicació municipals (portal web, ràdio i revista). L’any 2015 el Riu Sec, que només va fer tres publicacions, va generar 6003,53 euros. L’any 2016 la revista va tenir cinc publicacions però, malgrat tot, va generar menys ingressos de publicitat: 5.519,25 euros.

Per la seva part, l’emissora Cerdanyola Ràdio (105.7 FM) gairebé no genera ingressos per publicitat. L’any 2015 va generar 154,56 euros, mentre que l’any passat aquesta quantitat va tenir una pujada discreta, fins aribar als 197,81 euros.

Actualment, JMPUBLICITAT SL, empresa que porta el servei, no té cap capacitat de modificar els preus dels anuncis, ja que aquests estan fixats pel Ple Municipal i publicats a l’ordenança número 44 “Preu públic per la prestació del servei d’emissora radiofònica municipal i la publicació d’anuncis en el butlleti d’informació municipal”.

Comparteix: