Es rebaixaran les xicrandes de l’Avinguda de Catalunya

Els treballs es faran del 22 al 24 i del 27 al 30 de novembre i en horari de 8 a 15h. Per fer-los es tallarà el trànsit a l’Avinguda de Catalunya.

bdrEquips de jardineria rebaixaran les capçades i perfilaran les xicrandes de l’Avinguda de Catalunya, amb l’objectiu de deixar-les a una alçada d’un tercer pis. Aquest arbres, pensats per espais oberts, es van plantar en un carrer amb poca llum, fet que va motivar que creixessin molt, generant problemes que ara es volen controlar temporalment.

L’actuació es farà del 22 al 24 i del 27 al 30 de novembre i per dur-la a terme es tallarà el trànsit a l’Avinguda de Catalunya. Es treballarà de 8 del matí a les 15h només els dies feiners, quedant lliure de cap actuació el cap de setmana. A partir de les 15h s’obrirà el carrer a la circulació i es podrà transitar amb normalitat per la zona.

Es començarà a treballar primer a una vorera, deixant l’altra perquè circulin els vianants. Posteriorment s’actuarà a l’altra vorera i es deixarà la ja rebaixada com a via de pas.

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès demana disculpes a les persones que puguin veure’s afectades per aquesta actuació del tot necessària.

Comparteix: