Pols entre l’Ajuntament i l’EMD per la instal·lació de càmeres de vigilància

El ple interposa un recurs contenciós administratiu per demanar a l’EMD que retiri els dispositius de videocàmeres de control, regulació, vigilància i disciplina del trànsit en les vies públiques de Bellaterra.

Camera_1Continua el pols entre l’Ajuntament i l’EMD, aquesta vegada per la instal·lació d’unes càmeres de seguretat als carrers de Bellaterra. L’Ajuntament demana la seva retirada per falta de competències, mentre que l’EMD no respon a les peticions de l’Ajuntament, qui s’ha vist obligat a presentar un recurs contenciós administratiu.

Contxi Haro va defensar al ple que el Govern va intentar solucionar el problema amb l’EMD, però no ho van aconseguir. La regidora de Compromís recordava que l’EMD no té competències per posar càmeres, ja que «aquesta competència és exclusiva de l’alcalde o del regidor de seguretat ciutadana».

Haro va anunciar que el seu grup continua sense renunciar a arribar a un acord i continuar parlant, «però també tenim en compte els terminis judicials, perquè no podem fer veure que allà no hi ha càmeres quan n’hi ha».

Antecedents

El 2 d’abril de 2014 l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra va aprovar definitivament «la instal·lació i posterior utilització de dispositius de videocàmeres pel control, la regulació, la vigilància i la disciplina del trànsit en les vies públiques de Bellaterra determinades en el plànol adjunt».

El 27 d’octubre de 2016 l’Ajuntament de Cerdanyola va acordar la nul·litat contra els acords de l’EMD. El 28 de febrer de 2017 es va instar davant l’EMD la incoació de procediment de revisió d’oficis d’actes nuls de ple dret. Transcorregut el termini per a resoldre de sis mesos, no s’ha dictat resolució. Per tat, s’ha d’entendre que la sol·licitud s’ha desestimat per silenci administratiu.

Comparteix: